Gewoon Lokaal! en CDA gaan voorlopig verder als minderheidscoalitie

STEENBERGEN – De fracties van Gewoon Lokaal! en CDA hebben vanmiddag een verklaring uitgedaan waarin ze aangeven voorlopig als minderheidscoalitie verder te zullen gaan. Ze reageren hiermee op het besluit van de Steenbergse VVD om geen deel meer uit te willen maken van de coalitie. Maurice Remery laat als woordvoerder namens de coalitie weten dat ze op de huidige koers verder zullen gaan. Er zal een informateur komen die met alle partijen ‘voortvarend en resultaatgericht’ zal gaan praten. Ook mag het huidige college wat Gewoon Lokaal! en CDA betreft gewoon verder gaan met het uitvoeren van haar taken. 

In de toelichting stelt Maurice Remery namens de coalitie dat ze zich geenszins herkennen in de onderbouwing van de argumenten die de VVD aanvoert voor het vertrek. “Alle coalitiegenoten waren zich er bij aanvang van de samenwerking van bewust dat er verschillen zijn in oorsprong, ideologie en samenstelling. Wij waren en zijn van mening dat juist deze diversiteit aan achtergronden tot inhoudelijke discussies en breed gedragen besluiten kan leiden”, zo luidt de tekst in de verklaring.

Er wordt verder gezegd dat de fractie van Gewoon Lokaal! geen behoefte heeft om in te gaan op de aantijgingen van de VVD. Die noemde het onvoorspelbare gedrag van Gewoon Lokaal! als een van de redenen voor het vertrek uit de coalitie. 

“Wij zouden het onze naam niet waardig zijn wanneer wij geluiden en input die we van onze inwoners krijgen, niet mee zouden wegen. Dat zullen en willen we niet veranderen. Juist daar ligt het fundament waar we trots op zijn. Het is precies die kracht waarvoor de kiezer ons tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft beloond met een klinkende overwinning,” aldus Remery namens Gewoon Lokaal!.