Gewoon Lokaal belegt open avonden over bestuurscrisis

STEENBERGEN – GB/Dé Lokale Partij en Door!, die als Gewoon Lokaal! samen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, willen ervoor gaan zorgen dat het onderzoeksrapport naar de bestuurlijke problemen in Steenbergen openbaar wordt gemaakt. Ook houden de partijen begin januari ‘open avonden’ om zoveel mogelijk onduidelijkheden over de situatie de wereld uit te helpen en vragen van inwoners te beantwoorden.

GB/Dé Lokale Partij en Door! – met als fractieleiders Cors Zijlmans en Wilma Baartmans – steunden donderdag de motie van wantrouwen tegen burgemeester Saskia Bolten, die sinds gisteren voor onbepaalde tijd wordt vervangen door Joseph Vos. Hij moet zich als waarnemend burgemeester een oordeel gaan vormen over het ontstaan van de crisis, zorgen dat Steenbergen bestuurbaar blijft, en het pad effenen voor een nieuwe start.

Dat er meer openheid van zaken moet komen, heeft Gewoon Lokaal! luid en duidelijk begrepen, zo meldt de fusiepartij in een persbericht, dat verder alsvolgt luidt:

‘Om te beginnen willen we er voor zorgen dat het verslag dat de verkenningscommissie heeft gemaakt, openbaar wordt. De voornaamste reden dat wij geheimhouding van dit verslag tot op heden steunden, is het feit dat mensen die niet in de positie zijn om zich te verdedigen, ambtenaren, hierin beschadigd worden. En omdat die beschadiging naar onze mening niet terecht of, op zijn minst, eenzijdig is. Nu het deel waarin deze personen beschadigd worden al op straat is komen te liggen, is dat argument niet meer steekhoudend. En nu is het diezelfde geheimhouding die het ons moeilijk maakt om inhoudelijk te reageren. Daarom pleit Gewoon Lokaal! ervoor om het verslag zo spoedig mogelijk openbaar te maken waardoor ook wij inhoudelijk kunnen reageren. Zodat wij uit kunnen leggen waarom wij veel van de conclusies en aanbevelingen in het verslag niet kunnen steunen. Het spreekt voor zich dat dit in een openbaar debat moet gebeuren, zodat begonnen kan worden met een volledig beeld van de situatie te schetsen. En duidelijkheid te creëren.

Daarnaast willen wij als Gewoon Lokaal! onze verantwoordelijkheid nemen door in de kernen van de gemeente Steenbergen open avonden te organiseren. Hier kan iedere inwoner terecht die vragen heeft over het proces en de wijze waarop Gewoon Lokaal! daarin staat. Binnen onze mogelijkheden zullen we onduidelijkheden uit de weg helpen. Dat wil niet zeggen dat we verwachten dat u het daarna helemaal met ons eens bent, maar we hopen wel op meer begrip voor ons standpunt. Over de precieze locaties, data en tijden van deze open avonden zullen wij u nog informeren maar ze zullen in ieder geval plaatsvinden vanaf maandag 6 januari tot en met donderdag 9 januari’.