Gesponsorde shirts vv Steenbergen krijgen tweede leven in Gambia

Zoals bekend worden momenteel op het sportpark van V.V. Steenbergen aan de Seringenlaan acht nieuwe kleedlokalen gebouwd ter vervanging van een viertal gedateerde lokalen. Voordat de bouw werkelijk kon beginnen moest er door de vereniging het een en ander worden opgeruimd om tijdelijk ruimte te maken. Zo stonden er al vele jaren diverse, meestal door Steenbergse bedrijven gesponsorde shirts opgeslagen, die of niet meer werden gebruikt omdat de betreffende bedrijven niet meer bestaan of omdat ze in de loop van de afgelopen jaren overbodig geworden waren. Na overleg met de bedrijven die de shirts destijds hebben geschonken werd via bestuurslid Michel Reijns voor deze shirts een hele goede nieuwe bestemming gevonden.

Stichting Sponsor a Child

Michel Reijns was op de hoogte van het feit dat de schoonouders van de Steenbergse Esther Volkers – voormalig lid van de mini supportersvereniging van V.V. Steenbergen – de stichting ‘Sponsor a Child’ beheren. Peter en Martina Volkers kwamen in 2009 voor het eerst in Gambia en kwamen daar in contact met mensen van een school.
Deze school stond op een stuk grond dat werd gehuurd. De verhuurder van de grond wilde zijn grond terug voor andere doeleinden dus moest er gezocht worden naar een ander stuk grond voor een nieuwe school.

Mede via de inzet van Peter en Martina Volkers en de sponsoring van vele Nederlandse bedrijven werd een locatie gevonden waarop een nieuwe school werd gebouwd. In 2014 werd deze nieuwe school geopend en in gebruik genomen. Om de kinderen in Gambia ook werkelijk naar school te kunnen laten gaan werd de stichting ‘Sponsor a Child’ opgericht. Voor de ouders in Gambia is een school vaak te duur maar via deze stichting wordt geld ingezameld waardoor de kinderen naar school kunnen zodat ze een goede basisopleiding krijgen.

Kinderen die niet naar school kunnen moeten net als hun ouders hard werken maar de kinderen doen niets liever dan naar school gaan. En via het geld dat door de stichting wordt ingezameld, lukt dat gelukkig in veel gevallen wel.

Voetbalkleding

Veel van de kinderen die naar bedoelde school gaan zijn lid van een voetbalvereniging.
Probleem is dan vaak weer dat er geen voetbalkleding beschikbaar is voor de kinderen.
Via Esther Volkers hoorde bestuurslid Michel Reijns van vv Steenbergen dat de voetbalshirts en hesjes die bij de Blauwwit vereniging overbodig waren geworden, zeer welkom zouden zijn bij de verenigingen in Gambia.
Dus werd, zoals aangegeven –  na overleg met de betreffende bedrijven – besloten deze kleding naar Gambia te transporteren.
Via de eerdergenoemde school zijn de shirts terecht gekomen bij een voetbalvereniging waar ze inmiddels met veel plezier worden gebruikt.
Op bijgaande foto’s is te zien dat de door vv Steenbergen beschikbaar gestelde kleding met veel plezier wordt gedragen door de kinderen in Gambia.
En wie weet welke voetballer uit Gambia nog eens op de Nederlandse velden zal rondlopen met een blauwwit shirt! Hoe dan ook, de kinderen in Gambia zijn zeer in hun nopjes met de shirts van vv Steenbergen.

[ door John Rommers ]

Beelden bij dit artikel