Genieten van Avondroodwandeling in Dintelse Gorzen

DINTELOORD– Onder deskundige leiding van de vrijwillige gidsen René Schoonen en Joke Stoop trok een groep van twintig wandelaars gisteravond de Dintelse Gorzen in. Dit in het kader van een Avondroodwandeling, een van de activiteiten die Natuurmonumenten in het gebied organiseert. De deelnemers werden getrakteerd op een wandeling onder perfecte weersomstandigheden en interessante weetjes over flora en fauna. Als slagroom op de taart: een glimp van een jonge zeearend. De kers er bovenop: een zwerm lepelaars die zich opmaakt voor nacht in de ondiepe wateren langs het Schelde Rijnkanaal in het licht van de ondergaande zon.

Regelmatig organiseert de natuurorganisatie excursies in de Dintelse Gorzen die, evenals de Slikken van de Heen, in 1987 droog kwamen te liggen na voltooiing van de Philipsdam. Eb en vloed kwamen tot stilstand en langzaam werd het zout verdrongen door het zoet. Dertig jaar later zijn de gevolgen van deze ingreep nog steeds zichtbaar in het landschap. Tegenstrijdigheden wekt het ook op. Zo springt het zoetwaterminnende kikkertje over dezelfde kreekbodem waar de wortelen van de zeekraal krampachtig zoeken naar de laatste zoutrestanten in de bodem.

Geen verveling

Hoewel de tocht langs de buitenranden van de gorzen drie uur in beslag neemt, is hij geschikt voor jong en oud. Een stelling die  gisteravond in de praktijk werd gestaafd door een reisgezelschap dat qua leeftijd uiteenliep van 8 tot 68. Ook voor de jongste deelnemers verveelde hij geen moment. Althans de welbekende uitspraak ‘Zijn we d’r al bijna’  werd op geen enkel moment gehoord uit de monden van de vijf kinderen die eraan deelnamen.

Brede rug

Toegegeven, het was ook wel een prachtige avond om de Dintelse Gorzen te ontdekken. Zelfs de veestapel werkte mee. Letterlijk bij de entree van het gebied staarden de eerste Schotse Hooglanders de bezoekers onverschillig herkauwend aan. Buikdiep in de Botkreek leken ook zij te genieten van deze zeldzame, zomerse avond. In diezelfde kreek verscheen regelmatig de brede rug van een karper boven de waterspiegel.

Judasoor

De vrijwillige gidsen deden hun uiterste best om de tocht voor alle deelnemers zo interessant mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een van de jongsten aan het begin van de tocht verantwoordelijk te maken voor een weckpotje water waarin Joke Stoop een mysterieus zwart brokje stopte. Aan het eind van de reist werd duidelijk waarom. Het betrof hier een zogenaamd Judasoor. Een trilzwam die op de vlier groeit. Door droogte krimpt de schimmel in maar eenmaal in het water zet hij uit als een spons. Een hele verrassing dus wanneer aan het eind van de route het zwarte klompje verdrievoudigd is en de hoeveelheid water gehalveerd.

Geurende munt

Het is slechts één van de vele weetjes die de deelnemers tijdens de excursie leerden over het plantenleven in de gorzen. Informatie aan de hand van proeven, ruiken en voelen want dat is volgens Joke de enige manier om planten te heren herkennen. Zo is de heems herkenbaar aan het knuffelbare blad en de andoorn aan de wrange smaak van het gekneusde blad. De geur van de rijkelijk bloeiden munt ontging niemand tijdens de wandeling.

Programma

Wie mee wil op een excursie in de Gorzen heeft deze zomer nog twee kansen, zij het allebei in de ochtend. Op de zaterdagen 20 augustus en 11 september staan excursies gepland om 9.30 uur in de morgen. De hobby-fotograaf heeft al eerder de kans. Op 3 september vindt er namelijk een workshop natuurfotografie plaats. Voor meer informatie: www.natuurmonumenten.nl.

Foto’s Femke Martens©Steenbergse Courant