Gemeenteraadspartijen ondersteunen massaal motie over pinautomaten

STEENBERGEN – In de gemeenteraadsvergadering die vanavond wordt gehouden dienen alle raadspartijen een gezamenlijke motie in die het college van burgemeester en wethouders opdraagt om in overleg te gaan met alle relevante banken om de pinautomaten in kleine kernen te behouden. In het bijzonder nu met Rabobank Zuidwest-Brabant die de pinautomaat in Nieuw-Vossemeer wil sluiten.

De bank zegt daarvoor een duidelijke reden te hebben. Ze wil niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van een eventuele plofkraak. Begin deze week bevestigde directeur Particulieren en Private banking Richard van Diest desgevraagd tegenover Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl dat de bank de pinautomaat in het centrum van het kerkdorp op korte termijn wil sluiten. Er worden diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van belanghebbenden en met mogelijke aandragers van oplossingen om er voor te zorgen dat de bevolking hierdoor zo min mogelijk wordt getroffen.

Overleg om te behouden

In de motie dragen de partijen het college van b en w op om “in overleg te gaan met Rabobank Zuidwest-Brabant en met alle belanghebbende of betrokken partijen om in gezamenlijkheid te komen tot een passende een structurele oplossing met als doel dat de pinautomaat in Nieuw-Vossemeer behouden blijft”.

Vrijstaande automaten

De partijen vinden geldvoorziening een fundamentele basisvoorziening van banken naar burgers toe. Er zijn volgens de indieners van de motie afspraken gemaakt met de minister van financiën over het plaatsen en behouden van pinautomaten in dorpen en dunbevolkte gebieden. ‘Door de toenemende criminaliteit is het niet altijd passend om deze automaten te plaatsen in winkels of gemeenschaps- en verzorgingshuizen’, zo stellen de partijen. Ze wijzen op alternatieve opties zoals plofkraakvrije pinkiosken, zeker de vrijstaande varianten.

Reactie Rabobank

Directeur Richard van Diest van Rabobank Zuidwest-Brabant gaf vanochtend op vragen van Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl nogmaals aan dat de bank al in gesprek is met diverse belanghebbenden en vervolgens dat de bank zeker ook openstaat voor een gesprek met het college van burgemeester en wethouders.