Gemeenteraad wil drempel voor bezoek aan gemeenteraad verlagen

STEENBERGEN – De gemeenteraad wil de belangstelling voor de maandelijkse gemeenteraadsvergaderingen verhogen en de drempel voor burgers om deze vergadering als toehoorder te bezoeken verlagen. Het idee is om de komende periode telkens vijf inwoners tijdens een maaltijd voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering uit te nodigen. Dit onder de noemer ‘Gast van de raad’. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Het project ‘Gast van de raad’ gaat met ingang van de komende raadsvergadering van 25 oktober a.s. van start. Dan gaan gemeenteraadslid Nadir Baali en burgerraadslid Theo van Es met vijf bewoners die zich hiervoor opgeven aan tafel. Dat gebeurt voorafgaand aan de raadsvergadering, om 18:00 uur. (De gemeenteraadsvergadering zelf begint om 19:30 uur).
Tijdens de maaltijd krijgen de ‘Gasten van de raad’ uitleg over wat de gemeenteraad nu precies doet. Na de maaltijd worden de gasten welkom geheten tijdens de raadsvergadering door de voorzitter. Na afloop van de vergadering wordt teruggeblikt en kunnen de gasten vertellen hoe zij de vergadering hebben ervaren.

Aanmelden

Aanmelden voor ‘Gast van de raad’ kan tot de maandag voorafgaande aan een gemeenteraadsvergadering bij de griffie: via c.vandipte@gemeente-steenbergen.nl. Het is de bedoeling om de komende maanden steeds vijf gasten uit de gemeente Steenbergen aan tafel te krijgen.