Gemeenteraad vergadert in recordtempo van 9 minuten

STEENBERGEN – In een nieuw record van 9 minuten heeft de raad vanavond de stukken van de mei-vergadering afgehamerd. Het is de stilte voor de storm van de reeks vergaderingen die volgende maand op het programma staan, hoofdzakelijk over de miljoenenbezuinigingen waar de gemeente zich voor geplaatst ziet.

Vanavond stonden er uitsluitend hamerstukken op de agenda, waarover in de voorbereidende commissievergaderingen al overeenstemming was bereikt. De SLOS was daarom van tevoren al afgebeld en hoefde bij wijze van uitzondering dus geen live-uitzending te verzorgen van de raadszitting.

Vanmiddag presenteerden burgemeester en wethouders de perspectiefnota, waaruit duidelijk wordt dat het tekort op de meerjarenbegroting oploopt van 4 ton in 2014 tot maar liefst 2,4 miljoen euro in 2017.

Het is de komende weken aan de acht raadsfracties om te bepalen welke bezuinigingen genomen moeten worden om de financiële huishouding van de gemeente op orde te houden. Dat zal onherroepelijk ten koste gaan van tal van bestaande voorzieningen in de samenleving.

,,Als de gemeente zich niet voornamelijk faciliterend in plaats van uitvoerend gaat opstellen, zou ik niet weten hoe deze bezuinigingsronde gestalte moet krijgen,’’ zegt wethouder Miriam Termeer van Financiën. Oftewel: de verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk welzijn van de inwoners komt nadrukkelijk bij de bevolking zelf te liggen. Op mantelzorgers en vrijwilligers zal een steeds groter beroep worden gedaan.

Volgende week donderdag, 6 juni, is er vanaf 19.30 uur een extra commissievergadering over de bezuinigingen. Dan presenteren alle politieke partijen hun plannen hieromtrent. Maandag 24 juni gaat de kogel door de kerk in een extra raadsvergadering.