Gemeenteraad op kernbezoek in Steenbergen, Welberg en Kruisland

STEENBERGEN – Leden van de gemeenteraad zijn afgelopen zaterdag in gesprek gegaan met inwoners tijdens hun jaarlijkse kernbezoek. Als eerste waren Steenbergen, Welberg en Kruisland aan de beurt. Het was de tweede keer dat zo’n bezoek plaatsvond, en nu met een nieuwe gemeenteraad. Het idee achter de kernbezoeken is dat er direct contact plaatsvindt tussen de burger en het bestuur. En hoewel het niet storm liep, hebben zowel de dorpsraden en stadsraad als de gemeenteraadsleden het bezoek als zinvol ervaren.

Van tevoren was door de gemeente kenbaar gemaakt dat alle inwoners welkom zijn om langs te komen met hun vragen of opmerkingen. Vertegenwoordigers van de dorpsraad in Welberg en Kruisland en van de stadsraad in Steenbergen waren aanwezig om het voortouw te nemen. Zij weten immers veel over wat er bij de inwoners speelt.

Verkeersveiligheid

In restaurant de Watertoren in Steenbergen was de opkomst het hoogst; er kwamen ongeveer acht inwoners aan het woord. “Ik vond het goed om te zien dat ze zelf hun verhaal kwamen vertellen, want dan komt het altijd krachtiger over. Het is ook prettig dat ze er de tijd voor kregen, want als je inspreekt tijdens een raadsvergadering, heb je maar beperkt de tijd”, vertelt Leontine Tjioe namens de stadsraad. Belangrijk punt op hun agenda was de verkeersveiligheid, op meerdere plekken in Steenbergen. “Het gaat volgens ons om een totaalplaatje wat niet klopt. Neem bijvoorbeeld de toegangsweg naar basisschool Maria Regina; alles moet over een weg gebeuren waar nu ook nog eens werkzaamheden zijn vanwege de bouw van het Hof van Nassau. De gemeente zegt dat alles momenteel wordt geïnventariseerd en dat het doorgeschoven wordt naar volgend jaar, maar wat mij betreft zou dat eerder moeten want de situatie is al nijpend.”

Brug en viaduct

Op de Welberg kwam het onderwerp verkeer ook aan de orde, in het kader van het Centrumplan Welberg. Het dorp krijgt een metamorfose rondom gemeenschapshuis De Vaert en basisschool Pius X. Op het aangrenzende voormalige voetbalveld zullen woningen worden gebouwd. Onderdeel van het Centrumplan is de komst van een nieuwe brug over de Boomvaart als verbindingsweg met de Kapelaan Kockstraat. Volgens de Volkspartij zou er nog eens naar andere mogelijkheden moeten worden gekeken voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. “Zou het niet veel logischer zijn om aan de achterzijde, bij de Laurentiusdijk, een verbinding te maken? Dat zou ook goedkoper zijn dan weer een dure brug erbij. Ik weet niet wat er mogelijk is, maar het lijkt mij de moeite waard om er een stedenbouwkundige naar te laten kijken”, aldus Michel Lambers.

Niets dan lof was er voor het ontwerp van het kunstwerk op de het viaduct. De dorpsraad is druk bezig met de voorbereidingen, en zodra de gemeente de ondergrond heeft voorbereid, zullen Welbergenaren de kwast ter hand nemen om het viaduct te beschilderen met klaprozen. “Dat gaat volgens het principe van Ravensburger; elke kleur krijgt een nummer. En iedereen kan schilderen met Ravensburger toch?”, zegt Ilja Bos, voorzitter van de dorpsraad, met een knipoog.

Het plan om het opgeknapte viaduct ook mooi te gaan verlichten, viel in goede aarde bij de gemeenteraadsleden. “Dat is meteen een verbetering van het veiligheidsgevoel, want niemand laat z’n kinderen graag ’s avonds onder een donker viaduct doorrijden”, aldus Jeroen Weerdenburg (CDA).

Wensen Kruisland

In Kruisland werden de gemeenteraadsleden verrast door een grote groep kinderen die hun wens voor de komst van een BMX-baan kracht bij kwam zetten. Dit initiatief van de Kruislanders ontstond voor de zomer en door aanwezig te zijn op het kernbezoek hopen ze de zaak te bespoedigen. “Een mogelijke locatie voor zo’n crossbaan is bij Den Darinck. Dat geldt ook voor de idee om een hondenspeelveld te maken. Daarom hebben wij als dorpsraad de wens geuit bij het bestuur om de kaders vast te stellen voor dat gebied zodat er duidelijkheid komt voor de inwoners’, zegt Jean-Marie Buijs, voorzitter van de Kruislandse dorpsraad. Ook wil het dorp graag gaan werken aan een nieuwe toekomstvisie voor het dorp, aangezien het vorige plan uit 2008 stamt.

Al met al hebben gemeenteraadsleden een goede indruk gekregen van wat er speelt in Steenbergen, Welberg en Kruisland. “Wat ik nog wel wil benadrukken, is dat inwoners moeten weten dat we wel degelijk wat doen met hun inbreng. Wij kunnen als raad onderwerpen op de agenda zetten”, zegt Nadir Baali namens de PvdA.

Op 13 oktober gaan de kernbezoeken verder. Dan worden de kernen Nieuw-Vossemeer, De Heen en Dinteloord bezocht.

Tekst en foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl