Gemeenteraad maakt prioriteit van behoud Gummaruskerk

STEENBERGEN – Het initiatief van Steenbergenaar Ad Vermeulen om een brief voor het behoud van de Gummaruskerk te laten ondertekenen door 120 inwoners, heeft de aandacht getrokken van de gemeenteraad. Vermeulen hield woensdag in de raadzaal zelf nog een vurig pleidooi om ‘de parel van Steenbergen’ te behouden voor het nageslacht. Er ligt inmiddels een rapport klaar waarin een beeld wordt geschetst van de toekomst van het gebouw, waar naast het sacrale gedeelte van de kerk, ook ruimte zal ontstaan voor andere initiatieven. Dat is nodig omdat het kerkbezoek terugloopt maar het gebouw hoge onderhoudskosten heeft.

De vrijwel voltallige gemeenteraad vindt het onderwerp belangrijk genoeg om het in een eerstvolgende vergadering op de agenda te zetten. Ook wilden de raadsleden weten wat de stand van zaken is. Wethouder Wilma Baartmans reageerde door te zeggen dat ze staat te trappelen om een volgende stap te maken, maar dat het volgens haar belangrijk is om even pas op de plaats te maken omdat er gewacht wordt op een visie van de Sint Annaparochie. “Die is eigenaar en gebruiker van het gebouw en moet bepalen hoe om te gaan met de gelovigen. Dat is geen eenvoudige opgave, maar we zullen ze daar zeker bij steunen. De gesprekken liggen dus niet stil.”
Naar verwachting zal het rapport over toekomst van de Gummaruskerk in september in de gemeenteraad worden besproken.

Door: Nicole van de Donk