Gemeenteraad gaat ondanks avondklok toch ’s avonds vergaderen

STEENBERGEN – De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben besloten om vanaf volgende week weer fysiek samen te komen om te vergaderen. Daarmee is het standpunt van de raad veranderd dat zolang de avondklok geldt er geen samenkomsten zouden worden georganiseerd. Maar omdat er geen definitieve einddatum van de avondklok in zicht is, vindt een meerderheid van de fracties het niet verantwoord om besluitvorming verder uit te stellen.

Het gaat nadrukkelijk om een meerderheid van de fractievoorzitters die hiermee de koers heeft bepaald. D66 heeft laten weten in een verklaring aan de pers dat de partij de gang van zaken betreurt. “De voornaamste reden om het uitstellen van de vergaderingen te wijzigen is vanwege de subsidieaanvraag voor projecten zoals GVVP. Dit is complete onzin, want dit kan ook later: dan werkt het College van Steenbergen maar wat harder!”, zo schrijft fractievoorzitter Tim Huisman.

Raad wil niet met tijdvak werken

Volgens Robert Defilet, plaatsvervangend griffier, zijn er wel meerdere opties besproken zoals online vergaderen of eerder beginnen, maar dat die niet de voorkeur hadden. “Als je gaat werken met een tijdvak, dus bijvoorbeeld van 16:30 uur tot 19:30 uur, loop je het risico dat bepaalde onderwerpen niet voldoende kunnen worden besproken en worden afgeraffeld.”
De fractievoorzitters hebben dus besloten om de vergaderingen op de normale tijd te laten plaatsvinden, vanaf 19:30 uur. De raadzaal was al coronaproof ingericht. De vergaderingen blijven toegankelijk voor insprekers maar zij moeten er zelf op letten dat ze voor de avondklok thuis zijn. Ook zijn de vergaderingen zoals gebruikelijk te volgen via de website van de gemeenteraad en via de SLOS.

Agenda

De komende weken vinden de volgende vergaderingen plaats:
4 maart: besluitvormende vergadering; over o.a. het GVVP en verlichting beeldbepalende gebouwen.
8 maart: oordeelvormende vergadering; over o.a. de nota grondbeleid, de renovatie van de atletiekbaan aan de Seringenlaan en het toekomstig beheer van ’t Cromwiel.
10 maart: oordeelvormende vergadering over o.a. de Steenbergseweg, het Levensbos en de uitbreiding van de Lidl.