Gemeenteraad gaat akkoord met steunfonds van 1 miljoen euro

STEENBERGEN – De gemeente maakt een bedrag van 1 miljoen euro vrij dat als vangnet moet gaan dienen voor inwoners, ondernemers en instellingen die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis. De gemeenteraad ging gisteravond met deze maatregel akkoord tijdens een speciale raadsvergadering. Volgens wethouder Koos Krook (financiën) wordt er op dit moment hard gewerkt om criteria op te stellen zodat er zo snel mogelijk geld naar de mensen kan gaan bij wie het water aan de lippen staat. 

Om de beslissing te kunnen nemen voor het steunfonds, moesten de gemeenteraadsleden fysiek aanwezig zijn, omdat digitaal stemmen over een voorstel wettelijk niet is toegestaan. Omdat de raadsleden op anderhalve meter afstand van elkaar moesten zitten, mochten er in totaal elf raadsleden aanwezig zijn. Voor de korte termijn heeft het college inmiddels al een reeks maatregelen getroffen, zoals financiële steun aan de Voedselbank. “Maar omdat niemand weet hoe lang deze situatie gaat duren, moeten we voorbereid zijn en daarom is het steunfonds nodig”, zo zei burgemeester Ruud van den Belt als voorzitter van de raad. 

Tussenrapportage na elke 250.000 euro

Er werd unaniem met het voorstel ingestemd, maar wel werd door meerdere partijen de wens uitgesproken om tussentijds op de hoogte te worden gehouden van de uitgaven. Wethouder Krook zegde toe dat hij bij elke 250.000 euro terugkomt naar de raad om verslag uit te brengen. “Die tussentijdse stappen zijn belangrijk om met elkaar te kunnen reflecteren en om te kijken of we op de goede weg zitten. Niet om het college dwars te zitten”, stelde fractievoorzitter Maurice Remery van Gewoon Lokaal!. 

Voorfinancieren

Er werd ook gesproken over de mogelijkheid dat het geld uit het steunfonds gebruikt kan gaan worden als voorfinanciering. Bedrijven die vanuit de Rijksoverheid recht hebben op de steunmaatregel van 4000 euro, moeten er vanwege de drukte soms te lang op wachten. De gemeente kan dan helpen door dit bedrag voor te schieten waarmee de ondernemer direct geholpen is. Wanneer de Rijkssteun wordt ontvangen, kan het terugbetaald worden aan de gemeente. 

Complimenten

“We weten niet wat er nog op ons afkomt, maar met dit fonds is het mogelijk uitgaven te doen die acuut nodig zijn. Niet voor onszelf, maar voor de samenleving. We moeten er uiteraard wel goed naar kijken hoe we dit gaan uitvoeren, want als je de één helpt, moet je de ander ook helpen. Het is complex, maar we doen ons uiterste best”, aldus de wethouder.  Er waren veel complimenten vanuit de raad richting het college voor de voortvarende aanpak in deze crisis. Maar dat was wederzijds, want volgens de burgemeester blijft de raad ook tijdens deze moeilijke omstandigheden haar werk doen, buiten de raadszaal. Volgens wethouder Krook verdienen de inwoners ook complimenten voor alle initiatieven die ontstaan in de gemeenschap. “Het is werkelijk hartverwarmend om te zien wat er allemaal gebeurt.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl