Gemeenteraad besluit renovatie Steenbergseweg Dinteloord uit te stellen

STEENBERGEN – Nu het besluit over de aanleg van een oostelijke rondweg rond de kern Dinteloord binnen een jaar genomen moet worden, vindt de raad het verantwoord om de opknap van de Steenbergseweg tot die tijd uit te stellen. Gisteravond regelde de raad dit middels een amendement dat werd geïnitieerd door de VVD en de Volkspartij.

Het uitstel wil niet zeggen dat er niets gebeurt aan de Steenbergseweg. Het amendement regelt dat de meest urgente problemen aangepakt worden. Dat betekent dat er verkeersremmende maatregelen op de hoofdrijbaan komen en de parallelweg aan de oostelijke kant van de weg aangepakt wordt. Wethouder Baartmans zegde bovendien toe de aanleg van een wandelpad naar de nieuwe bushalte te versnellen. Met deze belofte werd een motie van deze strekking van de PvdA overbodig,

Publieke druk

Bij de behandeling van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) is besloten dat het college voor 1 april 2022 met een sluitend advies over een oostelijke rondweg rond Dinteloord moet komen. Tijdens de oordeelvormende vergadering eerder deze maand bleek al dat een meerderheid van de raad overwoog om de herinrichting van de Steenbergseweg uit te stellen.

Gewoon Lokaal!, CDA en D66 stonden op dat moment nog op het standpunt dat uitstel niet wenselijk was, vanwege de staat van de weg. Voortschrijdend inzicht onder invloed van publieke en politieke druk, maakten dat de partijen nu wel in konden stemmen met het amendement. Hadden deze drie partijen voet bij stuk gehouden, dan was het besluit in het voordeel van het oorspronkelijke collegevoorstel uitgevallen. “Sinds de oordeelvormende vergaderingen hebben we uit gesprekken met andere politieke fracties, omwonenden en betrokken inwoners van Dinteloord geconstateerd dat er zaken zijn die wij niet genoeg in overweging hebben genomen,” stak Jurgen Huijbregts hand in eigen boezem.

Geen verder uitstel

Dennis van Agtmaal van Gewoon Lokaal! benadrukte dat het uitstel van een jaar voor zijn fractie de absolute limiet is. “Stel dat er een rondweg komt, dan gaan we de renovatie van de Steenbergseweg niet uitstellen tot deze gerealiseerd is.” D66 hield haar protest nog het langst vol, maar ging uiteindelijk mee met de meerderheid. Ook Ad Theuns nadrukte namens de democraten dat verder uitstel onacceptabel is.

Geen lapmiddelen

Verantwoordelijk wethouder Wilma Baartmans had liever gezien dat de raad instemde met het raadsvoorstel, maar kon leven met het amendement. “Het college heeft liever een jaar uitstel omdat de weg dan in zijn geheel aangepakt kan worden, dan dat er nu veel geld wordt uitgeven aan lapmiddelen. De aanleg van een rondweg duurt nog zeker tien jaar en we kunnen de Steenbergseweg niet blijven uitstellen.”

(Door Dasja Abresch)