Gemeenteraad akkoord met opstart procedure windmolens Dinteloord

DINTELOORD – De vernieuwing van de vier windmolens aan de Karolinadijk in Dinteloord is een stapje dichterbij gekomen. Tijdens de besluitvormende vergadering donderdagavond gaven alle raadsleden groen licht om de procedure voor de benodigde omgevingsvergunning op te starten. Alleen de fractie van de Volkspartij stemde tegen. “Genoeg is genoeg. De molens moeten niet hoger worden, want dat gaat te veel overlast betekenen voor de inwoners van Dinteloord”, zo verklaarde Michel Lambers van de Volkspartij. De andere raadsleden willen het proces echter niet verder vertragen.

Tijdens een eerdere oordeelsvormende vergadering deze maand zijn al de nodige discussies gevoerd over het onderwerp. Vooral de hoogte van de molens en de mogelijke overlast voor de omwonenden blijft de gemoederen bezighouden. Ook op de publieke tribune waren donderdagavond enkele inwoners uit Dinteloord aanwezig die het debat kritisch volgden. Nadir Baali van de PvdA uitte de wens dat de inwoners toch vooral hun stem moeten laten horen, of dat nu positief of negatief is. “We kunnen als raadsleden onmogelijk met iedereen persoonlijk praten. Maar om straks in september een definitieve beslissing te kunnen nemen, is het van belang dat u uw mening kenbaar maakt bij de gemeente. Dat hoeft geen boekwerk te zijn, een A4-tje kan al genoeg zijn.” Vanaf begin af aan is er al een bewonersgroep vanuit Dinteloord nauw bij het project betrokken geweest.

Profiteren

De gemeente Steenbergen heeft zich te houden aan afspraken met de provincie die al in 2012 zijn gemaakt om extra windenergie te leveren. Modernere en hogere molens, mogelijk tot 234 meter hoog, leveren meer energie en geld op. Opbrengsten van dit project moeten ook ten goede komen aan de inwoners, bedrijven en verenigingen van Dinteloord. “Onze taak is om ervoor te zorgen dat de mensen die er het meeste last van gaan krijgen, er ook het meest van gaan profiteren”, zo stelde Jeroen Weerdenburg (CDA). 

Aanstaande dinsdag 5 juni krijgen inwoners de kans om hun stem te laten horen tijdens een inloopavond over de opschaling van de windmolens aan de Karolinadijk. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Steenbergen en energiebedrijf Innogy. De avond begint om 19:30 uur en is bij hotel-restaurant Thuis.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl