Gemeentelijke infopagina terug in Steenbergse Courant

STEENBERGEN – Vanaf vrijdag 25 januari publiceert gemeente Steenbergen een gemeentelijke informatiepagina in de huis-aan-huisedities van Steenbergse Courant. Via deze pagina wil de gemeente haar inwoners informeren en betrekken bij projecten en activiteiten in de gemeente, zoals raadsvergaderingen, inloopavonden en afvalinzameling.

De gemeentelijke pagina verschijnt in de gratis huis-aan-huis-editie. Inwoners in het buitengebied die niet geabonneerd zijn op Steenbergse Courant, kunnen de gratis digitale uitgave lezen via www.gemeente-steenbergen.nl/informatiepagina.
Ze kunnen de betreffende huis-aan-huiseditie digitaal ook automatisch en geheel gratis ontvangen. Daarvoor is aanmelding vereist met het mailadres waarnaar de digitale versie wordt gestuurd. Dit kan eenvoudig door een berichtje te sturen naar: administratie@steenbergsecourant.nl.
Ook is het altijd mogelijk om deze digitale versie in te zien via: kijkopsteenbergen.nl/steenbergse-courant

Laagdrempelig

De gemeenteraad diende eind vorig jaar een opnieuw een motie in om de gemeentelijke informatiepagina weer op te zetten. De raad vindt dit onder meer belangrijk omdat een gemeentelijke informatiepagina in de krant een centraal, laagdrempelig en toegankelijk communicatiemiddel is. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze motie vervolgens uitgevoerd.

Blij

Burgemeester Ruud van den Belt – die communicatie in zijn portefeuille heeft gekregen – zegt blij te zijn met de terugkeer van de gemeentelijke informatiepagina. “Op deze manier hebben we naast onze digitale kanalen ook weer een extra mogelijkheid om onze inwoners te betrekken bij onderwerpen die ons samen aangaan. Want alleen samen maken we de gemeenschap van de gemeente Steenbergen”, aldus de burgemeester.