Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan klaar voor politieke arena

STEENBERGEN – De gemeenteraad van Steenbergen gaat volgende week voor het eerst in debat over het langverwachte Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2021-2033. Aan het plan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld met daarin 63 maatregelen die de komende tien jaar uitgevoerd worden. Voor de eerste vijf jaar vraagt het college een investeringsbedrag van 1.850.000,- euro, maar dat zal bij lange na niet genoeg zijn om alle ambities uit het plan waar te maken.

Volgens het college is het programma ambitieus te noemen, mede doordat de uitvoering van een aantal maatregelen afhankelijk is van het verkrijgen van subsidies. Die subsidies kunnen pas aangevraagd worden nadat de gemeenteraad het GVVP heeft aangenomen en plannen verder uitgewerkt zijn. Ook zal bij een aantal maatregelen de samenwerking met andere partijen zoals de ZLTO nodig zijn.

Miljoenen

De uitkomsten van de haalbaarheidsstudies naar de diverse maatregelen zullen de begroting nog behoorlijk doen oplopen. “Voor de toekomst dient er rekening mee gehouden te worden dat investeringen van enkele miljoenen tot een tiental miljoen nodig kunnen zijn,” zo waarschuwt het college. Een subsidieaanvraag die bij het Rijk is ingediend, heeft inmiddels een toekenning van € 475.000,- opgeleverd.

Geen randweg

Uit het GVVP blijkt dat het college de aanleg van een westelijke randweg rond de kern Steenbergen op dit moment geen realistische mogelijkheid vindt. Het zou geen oplossing bieden voor de knelpunten die ervaren worden, waardoor de kosten niet in verhouding staan tot de baten. Hier zou in de toekomst verandering in kunnen komen wanneer er in het gebied tussen de Franseweg en de Zeelandweg woningbouw komt of wanneer bedrijventerrein Reinierpolder verder uitbreidt.

Omleiding landbouwverkeer

Om het landbouwverkeer uit de drukke verkeersroute te halen, wordt voorgesteld om dit langs de westkant van Steenbergen te leiden. Het college stelt een aantal routes voor, maar kenmerkt een omleiding via de Westlandse Langeweg – Ligneweg – Aanwas als “meest kansrijk”. Hiermee zouden ook de Koevering en de Stoofdijk geholpen zijn.

Teleurgesteld

Een randweg gaat dus geen oplossing bieden voor de bewoners langs de route Burgemeester van Loonstraat – Kade – Zeelandweg-Oost, verzameld in de werkgroep N257. Zij maken zich al jarenlang hard voor een oplossing voor de verkeersdrukte in hun woonstraten. Het GVVP meldt wel dat sinds kort de mogelijkheid bestaat om de adviessnelheid van 30 km per uur om te zetten naar een officiële 30 km-zone. Dat geeft de gemeente onder meer de mogelijkheid om de voorrang op de kruisingen te regelen. Dit kan de doorstroming bevorderen. De werkgroep heeft inmiddels in een brief aan de gemeenteraad laten weten zeer teleurgesteld over het resultaat. Deze teleurstelling zullen zij aanstaande woensdag verder ventileren tijdens de inspraakmogelijkheid aan het begin van de oordeelvormende vergadering.

Moties

De steeds toenemende drukte op het traject Burgemeester van Loonstraat – Kade – Zeelandweg-Oost was voor D66 in 2016 en 2018 aanleiding om moties in te dienen. De fractie wilde via de motie een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van de aanleg van een rondweg rond Steenbergen afdwingen. Het college overtuigde de raad echter om de verkeers- en vervoersproblematiek van de hele gemeente in kaart te laten brengen en daar een langlopend uitvoeringsprogramma aan te koppelen. Dit om te voorkomen dat een oplossing op de ene plek, voor een nieuw probleem op een andere plek zou zorgen. De gemeenteraad ging hiermee akkoord waarna een lange periode van onderzoek en participatiebijeenkomsten volgde.

Te lang

Het uiteindelijke resultaat liet te lang op zich wachten volgens de gemeenteraad. Wel kwam er in juni 2020 de Mobiliteitsvisie, maar hierin werden alleen nog de thema’s benoemd waar in het uiteindelijke verkeers- en vervoersplan invulling aan gegeven ging worden. In oktober vorig jaar vond de voltallige raad de periode van onderzoek en voorbereiding lang genoeg geduurd hebben. Via een motie, ingediend door PvdA, VVD en D66, droegen de fracties de wethouder haast te maken zodat in januari het GVVP behandeld kon worden.

Het resultaat wordt volgende week woensdag voor het eerst behandeld in de oordeelvormende vergadering. Het besluit valt dan op 28 januari. Het college benadrukt dat de uitvoering van het plan altijd een “dynamisch gegeven” zal blijven.

[ door Dasja Abresch ]