Gemeentebegroting voor iedereen digitaal in te zien

STEENBERGEN – Wie zowel de complete financiële huishouding als de lopende en toekomstige plannen van de Gemeente Steenbergen eens haarfijn onder de loep wil nemen, wordt op zijn wenken bedient, want de gemeentelijke begroting is voor het eerst helemaal digitaal te vinden op internet.

Loco-gemeentesecretaris en hoofd van de afdeling Financiën Rob Bogers demonstreert de digitale versie van de begroting.

Het ‘boekwerk’ is overzichtelijk opgedeeld in hoofdstukken over de verschillende beleidsterreinen of programma-onderdelen, zoals ‘dienstverlening’, ‘sport en cultuur’ en ‘economie, recreatie en participatie’. Op de homepage van de website http://www.gemeente-steenbergen.nlis een speciale link aangebracht (concept begroting 2015) en desgewenst kan met pagina’s uit het document waarin met speciale interesse heeft samenvoegen tot een eigen pakketje, dat men vervolgens kan uitprinten.

Harde bezuinigingsnoten waren al gekraakt

De begroting biedt Steenbergen een financieel solide basis voor de toekomst, stelt burgemeester Joseph Vos in zijn voorwoord. ,,En we hebben het raadsprogramma bijna letterlijk kunnen vertalen,’’ voegt hij daaraan toe, waarbij aangetekend dat ook het college de ambities voor de komende jaren nu in een eigen programma heeft beschreven, waaruit precies valt af te lezen wanneer burgemeesters en wethouders welke zaken ter hand willen nemen.

Harde noten hoefden er niet gekraakt te worden over de (meerjaren)begroting voor de periode t/m 2018, stelde wethouder Vincent van den Bosch van Financiën bij de presentatie van de cijfers, met de complimenten aan met name de vorige raad, die al door de zure bezuinigingsappel heen beet. Bij de behandeling van de perspectiefnota zette de nieuwe raad de puntjes op de i en werden aanvullende wensen uitgesproken. 

Zes ton minder voor huishoudelijke hulp

Hoewel Steenbergen er financieel gunstig voorstaat, blijft het de vraag welke consequenties er in de praktijk precies zullen kleven aan de nieuwe zorgtaken die de gemeente(en) per 1 januari 2015 verplicht moeten overnemen van het Rijk. De landelijke overheid geeft de Gemeente Steenbergen volgend jaar bovendien zes ton minder beschikbaar voor de huishoudelijke zorg. Volgens wethouder Cor van Geel is deze klap grotendeels wel op te vangen, doordat de verschillende zorgaanbieders – waarvoor momenteel een nieuwe aanbesteding loopt – op hun eigen verzoek de mate van hulp per huishouden gaan bepalen. Op die manier zeggen zij voordeliger te kunnen werken.

‘Nog niet helemaal kat in ’t bakkie’

Wethouder Cors Zijlmans stelde verder dat een aanzienlijk deel van het totale bezuinigingspakket, o.a. op sportaccommodaties, de komende jaren nog wel z’n beslag moet krijgen. ,,Het is nog niet helemaal kat in ’t bakkie.’’

De begroting voor volgend jaar sluit met een minimaal positief saldo van 1500 euro. Een lagere bijdrage uit het gemeentefonds sloeg eerst nog een gat van zo’n 80.000 euro, dat echter kon worden opgevangen met de hogere opbrengst van de onroerendzaakbelasting, die de gemeente volgend jaar bijna 110.000 meer oplevert dan dit jaar. Evengoed stijgen de lokale lasten, volgens afspraak, uitsluitend met de zogeheten inflatiecorrectie van 1,5 procent.

In 2016 blijft er volgens de huidige prognoses ruim 75.000 euro over, in 2017 en 2018 wordt een overschot van ruim een ton verwacht.