Gemeente wil weten hoe zij ervoor staat

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen heeft bij 1200 willekeurig gekozen inwoners een vragenlijst bezorgd om aan de weet te komen hoe de bevolking denkt over onder meer de dienstverlening van de gemeente, het bestuur en de beleving van zaken als de woonomgeving.

‘Waar staat je gemeente?’, zo heet het onderzoek dat elke twee jaar wordt uitgevoerd. Doordat ook andere gemeenten dit doen, kunnen bepaalde ‘prestaties’ met elkaar worden vergeleken. Daarnaast wil de gemeente Steenbergen graag zoveel mogelijk rekening houden met de mening van haar inwoners. Zij hoopt dan ook dat er zoveel mogelijk vragenlijst ingevuld en wel ingeleverd worden.

Steenbergse Courant hield begin dit jaar ook al een grote enquête om te peilen hoe ‘het publiek’ over tal van zaken denkt. Daarop kwamen bijna 800 reacties binnen. Burgemeester en wethouders, alsook de verschillende raadsfracties, gaven te kennen de uitkomsten hiervan mee te nemen bij het bepalen van de toekomstvisie van de gemeente en de programma’s voor de raadsverkiezingen in 2014. Dat zal zonder enige twijfel ook gebeuren met de resultaten van ‘Waar staat je gemeente?’