Gemeente wil 750 jaar Steenbergen groots vieren

STEENBERGEN – Het 750-jarig bestaan van Steenbergen zal in 2022 uitgebreid gevierd gaan worden. In hetzelfde jaar bestaat de gemeente Steenbergen 25 jaar, dus het wordt dubbel feest. De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met een budget van 100.000 euro waarmee de basis voor de festiviteiten kan worden gelegd. Daarbij komt verspreid een bedrag van 218.000 euro voor de extra mankracht die nodig is om alles te organiseren. Bij elkaar een hele hap, maar volgens de gemeenteraad is het jubileum een uitgelezen kans om Steenbergen op de kaart te zetten.

Naast de uitstraling naar buiten, zijn de festiviteiten vooral bedoeld voor de inwoners zelf. Volgens de gemeente is het doel van de viering onder andere om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeente zich nog meer bewust te laten zijn van de rijke geschiedenis van het grondgebied. Al het moois op het gebied van landschap, cultuur, recreatie en erfgoed zal in de schijnwerpers worden gezet wat een gevoel van trots en verbinding zal opleveren.

Oneerlijk tegenover andere kernen

Het is juist die betrokkenheid van de inwoners zelf die Gewoon Lokaal! aan de orde stelde in een eerder ingediende motie over het onderwerp. De partij stelde dat er door de organisatie eerst zelf een plan moest worden gemaakt om geld in te zamelen voor het jubileum. Daarna zou de 100.000 euro van de gemeente pas beschikbaar moeten worden gesteld. “We hebben die motie ingediend omdat in het verleden inwoners van jubilerende kernen zoals Dinteloord en Nieuw-Vossemeer met man en macht zelf extra financiën hebben gegenereerd voor hun kernjubileum. Het zou natuurlijk oneerlijk zijn als Steenbergen nu een pot met geld krijgt zonder dat de inwoners en verenigingen er zelf wat voor moeten doen”, zegt fractievoorzitter Maurice Remery.

Grote activiteiten voor breed publiek

Maar in een reactie van het college van burgemeester en wethouders op de motie wordt gesteld dat het basisbudget nodig is om aanspraak te kunnen maken op andere fondsen en sponsoren. Wel krijgt het bestuur de opdracht mee om zich maximaal in te spannen om zoveel mogelijke sponsors te vinden om het ambitieuze programma uit te voeren.
Er zullen een paar grote activiteiten worden georganiseerd voor een breed publiek, zoals Vestingstedendagen, een volksfeest, officiële herdenking en een historisch jubileumboek.

Boost voor de gemeente

Het prijskaartje wat daaraan hangt kan worden gezien als een goede investering, zo klonk het tijdens de behandeling in de raad. “Complimenten voor de goede ambities. De investering zal zich terugverdienen want een verbonden samenleving is altijd winst”, zo stelde Nadir Baali van de PvdA. Ook D66 vindt dat het feest een boost kan zijn voor de gemeente, en wilde daarom wel akkoord gaan met het budget, al benadrukte Ad Theuns dat wel alle inwoners erbij betrokken moeten worden. In het kader daarvan stelde Gewoon Lokaal! voor om als ondertitel ’25 jaar gemeente Steenbergen’ te hanteren. Ook benadrukte de partij dat ze goed in gaten zullen houden of de financiële middelen eerlijk verdeeld zullen worden. “Maar het gaat om uitvoer in de komende jaren dus het zal nog regelmatig op de agenda komen”, aldus Remery.

In augustus zal een stuurgroep en Comité van Uitvoering worden samengesteld waarna het bestuur en een aparte stichting volgen die over de inhoud en financiën gaan. In het ‘Genootschap van de Meermin’ zullen inwoners uit alle kernen op het gebied van cultuur, heemkunde, onderwijs, sport en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.

Foto: De viering 750 jaar Steenbergen en 25 jaar gemeente Steenbergen moet een feest worden voor alle inwoners. Tegelijkertijd zullen de jubileumactiviteiten Steenbergen nog meer op de kaart zetten, zo is de gedachte van college en gemeenteraad.

Door: Nicole van de Donk