Gemeente vraagt Dinteloorders om mening Steenbergseweg

DINTELOORD/STEENBERGEN – De Steenbergseweg is de laatste tijd een terugkerend onderwerp van gesprek. Eerst was er de discussie in de gemeenteraad over het wel of niet uitstellen van de herinrichting van deze weg die door het dorp loopt. Nu besloten is eerst te onderzoeken of een rondweg rond Dinteloord tot de mogelijkheden behoort, is de herinrichting van de Steenbergseweg met een jaar uitgesteld. De gemeente ziet dat uitstel als een kans om Dinteloorders zorgvuldig te vragen naar hun wensen en ideeën over het toekomstbeeld van de weg. Het wordt gezien als een eerste stap in het traject van ‘meepraten’ dat inwoners het gevoel moet geven dat hun stem daadwerkelijk telt.

Op de site steenbergen.ikpraatmee.nl heeft de gemeente een enquête geplaatst waar inwoners in ongeveer 5 à 10 minuten hun mening kunnen geven over wat zij zelf graag verbeterd zien. Volgens de gemeente is de inrichting van de huidige weg, de riolering, de groenstructuur en de verlichting verouderd en voldoen ze niet meer aan het gewenste beeld en de normen. In de vragenlijst wordt vooral gevraagd wat de bewoner, ondernemer of gebruiker belangrijk vindt. Opvallend is dat de gemeente vraagt om rapportcijfers te geven over hoe de weg was voor de huidige tijdelijke verkeer remmende maatregelen en hoe het nu is.

Kritiek op betonnen blokken

Er was namelijk nogal wat kritiek op die verkeer remmende maatregelen in de vorm van betonblokken die vorige maand op de Steenbergseweg werden geplaatst. Inwoners klaagden dat er geen overzicht meer was en dat het gevaarlijke situaties opleverde. De gemeente erkende direct dat er een fout was gemaakt met de hoogte van de blokken en daarom werden ze enkele dagen later verlaagd.

“Participatie moet van twee kanten komen”

Het was reden voor de fracties van D66 en PvdA om het college aan de tand te voelen over deze gang van zaken. Vooral de PvdA ging nog een stapje verder door niet alleen vragen te stellen over de betonnen blokken, maar door ook te stellen dat er in Dinteloord op zeer gebrekkige en trage wijze met inwonersparticipatie wordt omgegaan. “Denk aan dit voorval, aan de bushalte, de windturbines en het groenonderhoud. Wat gaat het college doen om hierin verbetering aan te brengen en het vertrouwen te herstellen?”, aldus fractievoorzitter Nadir Baali.
Inmiddels is er een reactie gekomen vanuit het college van B&W op deze vragen. Volgens het college is er in Dinteloord de afgelopen jaren veel gebeurd met betrekking tot beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen. En natuurlijk de nieuwe haven. Maar in de reactie klinkt ook een kritische noot door dat participatie van twee kanten moet komen. “Wat we merken, met betrekking tot communicatie, is dat hoeveel er ook gezonden wordt men ook bereid moet zijn te ontvangen. Anders is er geen dialoog mogelijk en dus ook geen participatie.”

De enquête van de gemeente over de herinrichting van de Steenbergseweg kan tot 30 augustus 2021 worden ingevuld op steenbergen.ikpraatmee.nl of via de Facebookpagina van de gemeente.
[ door Nicole van de Donk ]

Foto: enkele weken geleden was er veel kritiek op de hoge betonblokken die op de Steenbergseweg werden geplaatst. Ze werden vervolgens door een bedrijf een stuk lager gemaakt.
foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant