Gemeente Steenbergen wil sportbeleid dat meebeweegt met zijn inwoners

STEENBERGEN – Sporten en bewegen is gezond, ontspannend en het verbroedert. Daar waren de aanwezigen het over eens. Maar over de invulling van het toekomstige sport- en beweegbeleid van de gemeente Steenbergen valt genoeg te discussiëren. Zo bleek maandagavond in de kantine van SC Welberg waar de kick-off was van het nieuwe sportbeleid. Vertegenwoordigers van o.a. sportverenigingen, zorginstellingen en basisscholen waren samengekomen om te praten over verbeterpunten in de toekomstige plannen. Want hoewel er al veel gebeurt op sportgebied, valt er ook nog veel te winnen. Bijvoorbeeld de oudere doelgroep beter bereiken.

Flexibeler

Het huidige sportbeleid liep van 2010 tot 2014. De gemeente Steenbergen vindt dat dit beleid niet meer aansluit bij de huidige maatschappij en ontwikkelingen. “Vroeger werd je lid van een sportvereniging en dan bleef je daar bij wijze van spreken je hele leven bij. Maar tegenwoordig willen mensen flexibeler zijn en op meerdere manieren sporten. Daar willen we op inspelen”, vertelt wethouder Cors Zijlmans, aanwezig namens de gemeente om de ideeën te inventariseren.

Niet in de la

Antoine de Brouwer was namens Sportservice Noord-Brabant aanwezig als gastheer. Deze organisatie helpt de gemeente met de plannen en uitvoer van het sportbeleid. “Met behulp van de aanwezige partijen willen we het hebben over de accenten in de route voor de komende jaren. Maar dat is geen statisch verhaal; het beleid komt niet in een la te liggen, maar blijft meebewegen. Over een half jaar kan weer bekeken worden wat er anders moet”, aldus Antoine de Bouwer.

Krachten bundelen

Die flexibiliteit kwam ook naar voren als het ging over het benutten van de verschillende bestaande accommodaties. “We moeten meer gebruik maken van elkaar, dat biedt perspectief voor de toekomst. Mijn ideaal zou een multifunctionele locatie zijn waar meerdere sporten en activiteiten kunnen worden ondernomen”, opperde Gerard van Tilburg van zorginstelling Tante Louise. Ingrid Havermans van Zorghoeve Kakelbont uit Dinteloord sloot zich daarbij aan. “We moeten onze krachten bundelen en elkaar versterken. Wij hebben bijvoorbeeld een groot terrein waar van alles mogelijk is”.

Senioren

In de discussie werd duidelijk dat de jongere doelgroep goed bediend wordt met bijvoorbeeld de snuffelstages van Sjors Sportief, maar dat zoiets voor ouderen ontbreekt. Het is een groep die moeilijk te bereiken is, terwijl bewegen voor senioren juist zo belangrijk is. Vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen waren het erover eens dat het zonde is dat de prachtige sportvelden overdag veelal ongebruikt blijven. Daar zou deze doelgroep gebruik van kunnen maken met de juiste begeleiding.

Al met al was de avond een goede aftrap voor een nieuw sportbeleid dat iedere inwoner van de gemeente Steenbergen zou moeten bereiken. De voorlopige versie van de nieuwe plannen zal worden teruggekoppeld met de betrokken partijen. De gemeenteraad zal uiteindelijk nog voor het einde van het jaar de beslissing nemen over het nieuwe sportbeleid.

Door Nicole van de Donk