‘Gemeente Steenbergen misleidt cliënten huishoudelijke zorg’

STEENBERGEN – Volgens de lokale afdelingen van de PvdA en de SP is de gemeente Steenbergen voorbijgegaan aan de verplichtingen om eerst zogenoemde keukentafelgesprekken te voeren met mensen over de voor hen noodzakelijke huishoudelijke hulp, voordat deze inwoners worden ge(her)indiceerd.

De politieke partijen nemen dit hoog op en hebben niet alleen vragen gesteld aan het college over de gang van zaken, maar ook hun partijgenoten in de Tweede Kamer geïnformeerd en de landelijke SP-fractie zal ook vragen gaan stellen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken.

De Het lokale Ombudsteam van de PvdA heeft zich op zijn beurt al verzekerd van juridische ondersteuning bij het landelijke Ombudsbureau en werkt nauw samen met de SP om gedupeerden bij te staan.

Beide partijen roepen gedupeerden op om contact op te nemen met de plaatselijke SP via 06-57955490 of het Ombudsteam van de PvdA in Steenbergen, dat bereikbaar is op 06-28360754.

Waar het om gaat is dat mensen die in 2014 huishoudelijke zorg hebben gekregen een brief hebben ontvangen, gedateerd op 19 februari 2015, waarin staat dat de huishoudelijke hulp blijft behouden, maar dat de kostprijs 197,95 euro per vier weken bedraagt. In de brief staat, aldus de PvdA en de SP, echter niet dat dit een brutobedrag is en ook niet hoe hoog de eigen bijdrage uitvalt.

De partijen spreken van een misleidende brief, die een informatief schrijven lijkt te zijn, maar in werkelijkheid een bestuursrechtelijk besluit betreft, waarmee de gemeente Steenbergen een indicatie afgeeft, zonder dat daaraan dus een ‘keukentafelgesprek’ aan vooraf is gegaan.