Gemeente Steenbergen krijgt extra geld voor energiebesparende maatregelen

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen ontvangt 137.000 euro subsidie uit de rijkskas om inwoners te helpen om hun energieverbruik en dus ook hun energiekosten te verlagen. Hoe het extra geld precies besteed gaat worden, bepaalt de gemeente in overleg met het Regionaal Energieloket, de energieambassadeurs, voedselbank en woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier. Gedacht kan worden aan cadeaubonnen voor energiebesparende producten, maar ook aan collectieve inkoopacties. De gemeente Steenbergen heeft tot 31 juli 2022 om een goede bestemming voor de subsidie te vinden. 

Wethouder Baartmans zegt blij te zijn met het extra steuntje in de rug. “We merken dat in onze gemeente veel belangstelling is voor dit soort maatregelen. De digitale informatieavond die we met het Regionaal Energieloket hielden over de isoleeractie trok bijvoorbeeld honderden inwoners. Dankzij deze subsidie kunnen we nog meer stappen op dit vlak zetten. Het mes snijdt bij energiebesparende maatregelen echt aan twee kanten. Daar zetten wij natuurlijk graag op in”.

Om huurders en huiseigenaren bewust te maken van deze mogelijkheden, konden gemeenten bij het Rijk een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie: de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). De aanvraag van de gemeente Steenbergen werd volledig toegekend.