Gemeente Steenbergen genomineerd voor cultuurprijs

STEENBERGEN – Met gepaste trots laat de gemeente Steenbergen weten genomineerd te zijn voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De gemeente werd voorgedragen door Sandra Houtepen van het Kunst- en Cultuurplatform. Samen met vijf andere gemeenten dingt Steenbergen mee naar de hoofdprijs: Een bedrag van 15.000 euro en de titel Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland. 


In totaal waren er zeventig inzendingen maar de vijf genomineerden sprongen er volgens de jury uit vanwege de opvallende projecten, de logische samenhang met beleid en de impact op de omgeving. 
Voor de gemeente Steenbergen geldt dat kunst en cultuur vooral ingezet worden als stimulans voor sociale cohesie. Het beleid is erop gericht om inwoners en organisaties zelf met culturele initiatieven te laten komen. Goede voorbeelden zijn de Suikerpee op de rotonde bij Dinteloord en de mozaïeken zitelementen in Nieuw-Vossemeer. Ook het Levensboek van de Expeditie Nassau hoort in dat rijtje thuis. 

Trots op Steenbergen

Wethouder Cor van Geel is blij met de voortgang van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in de gemeente Steenbergen; “de afgelopen jaren is er in Steenbergen steeds meer aandacht voor kunst en cultuur gekomen en zijn ook stads- en dorpsraden intensief hierbij betrokken. Bewoners komen met goede initiatieven die vruchten afwerpen. We kunnen allemaal trots zijn op de gemeente Steenbergen!” 
Op donderdag 28 juni wordt bekend welke gemeente de prijs wint.