Gemeenteraad start met vergaderen op 8 juni

STEENBERGEN – De fractievoorzitters van de gemeenteraadspartijen hebben ingestemd met het voorstel om in juni het gezamenlijk vergaderen weer op te pakken. Dat betekent dat – wanneer er niet opnieuw maatregelen van het RIVM worden aangekondigd – de gemeenteraad een oordeelvormende vergadering houdt op maandag 8 juni.

Voor juni zijn 2 extra vergaderingen ingepland: een oordeelvormende op dinsdag 9 juni en een besluitvormende op woensdag 24 juni. Bekeken is welke voorstellen prioriteit hebben en waarvoor op korte termijn besluiten door de gemeenteraad moeten worden genomen. Het bleek geen probleem om alle voorstellen tot juni uit te stellen. Dat kon ook bij het besluit over de Regionale Energie Strategie. Op verzoek van meerdere gemeenten is de deadline over de besluitvorming hiervan doorgeschoven.

Vervallen vergaderingen

Er vervallen twee andere vergaderingen: de beeldvormende vergadering over leefbaarheid & kernen en maatschappelijk vastgoed en de beeldvormende vergadering over economische kracht worden verplaatst naar het najaar.

Wel of niet digitaal vergaderen

De fractievoorzitters hebben ervoor gekozen om niet digitaal te vergaderen en digitaal te stemmen. Zij zijn van mening dat besluitvorming meer is dan alleen een uitwisseling van standpunten en dat er een maatschappelijk debat aan vooraf dient te gaan. Door digitaal te vergaderen wordt deze ruimte voor zowel inwoners als ook voor raadsleden te veel beperkt, zo is de mening.

Zonder publiek

Tijdens de aankomende vergaderingen worden de RIVM maatregelen toegepast. Dat betekent onder andere dat er zonder publiek vergaderd wordt om het aantal aanwezigen niet te zeer te laten oplopen, maar dat wel gebruik gemaakt kan worden van het spreekrecht. Alle vergaderingen worden via het raadsinformatiesysteem en de SLOS uitgezonden.