Gemeente praat voor haar beurt

WELBERG- Het was woensdagavond even schrikken voor de leden van de Dorpsraad Welberg (DRW) toen tijdens de presentatie van het Centrumplan Welberg plotseling een ‘hondenuitlaatveld’ in beeld kwam. Samen met de gemeente onderzoekt de dorpsraad momenteel wat de mogelijkheden zijn om een hondenspeelveld in de kern te realiseren. Een optie die daarbij wordt bekeken, is een braakliggend stuk grond achter de kerk dat eigendom is van de parochie. “Het parochiebestuur heeft te kennen gegeven daarover mee te willen denken, maar we wachten nog op een afspraak voor een eerste gesprek,” aldus een woordvoerder van de DRW.

De Dorpsraad verkeerde dan ook in opperste staat van verbazing toen tijdens de presentatie door de gemeente een plattegrond werd getoond waarop het toekomstig uitlaatveld was geprojecteerd. Aan het geroezemoes dat in de zaal ontstond, was duidelijk merkbaar dat ook de bewoners van het dorp hierdoor verrast waren.

“We balen er wel een beetje van,” aldus de Dorpsraad. “We weten nog helemaal niet of het door kan gaan en bovendien wordt het helemaal geen uitlaatveld maar een speelveld voor honden. Dat is een groot verschil. Een aantal hondenliefhebbers heeft het verzoek bij de Dorpsraad weggelegd en is bereid om het onderhoud en toezicht op zich te nemen. We begrijpen goed dat omwonenden zich tijdens de presentatie overvallen voelden. Daardoor staan we nu al op achterstand in het proces en dat is erg jammer.”

De gemeente verontschuldigde zich dat zij voor de troepen uit was gaan lopen. Een communicatiestoring lag ten grondslag aan de voortijdige bekendmaking. De Dorpsraad Welberg gaat zodra er meer bekend is over de locatie het gesprek aan met de bewoners. “Het is ook nog steeds mogelijk dat er binnen het nieuwe centrumplan ruimte komt voor een hondenspeelveld. Het zou zeker van toegevoegde waarde zijn. Er is altijd beweging en het is een mooie ontmoetingsplaats voor mens en dier.”