Gemeente onderzoekt mogelijkheid om bestaande windturbines Karolinapolder af te kopen

DINTELOORD/STEENBERGEN – Steeds wanneer het lijkt of de discussie over de windmolens in Dinteloord ten einde is, komt er weer een konijn uit de hoge hoed. Zo ook woensdagavond tijdens de oordeelvormende vergadering. Daar kwam de mogelijkheid op tafel dat de gemeente de kosten van het weghalen van de vier bestaande windmolens op zich zou kunnen nemen, om zo de weg vrij te maken voor het bouwen van zes of zeven nieuwe windmolens met een maximale hoogte van 150 meter aan het Volkerak. Hoewel er aan dit alternatief nog vele haken en ogen zitten, lijkt het voor het college en de meeste partijen in de raad de optie die de meeste kans maakt. Daarmee kan worden voorkomen dat de provincie ingrijpt en toch de hoge windmolens van Innogy toestaat.

Het alternatief houdt in dat dit nieuwe windpark voor de helft in handen komt van initiatiefnemer Greentrust en voor de andere helft bij een lokale coöperatie waarin inwoners en investeerders kunnen participeren. Het in standhouden van de vier verouderde molens is geen optie omdat in het coalitieakkoord is besloten dat er maximaal acht windmolens van 150 meter langs het Volkerak mogen komen. Greentrust heeft aangegeven dat het voor hen financieel niet haalbaar is om de extra kosten van het saneren van het huidige turbines erbij te nemen. De gemeente wil nu gaan onderzoeken of het haalbaar is dat de gemeente de kosten van 1,5 tot 2 miljoen euro gaat opbrengen. Wethouder Koos Krook van financiën deed een schot voor de boeg. “In de begroting hebben we een ruimte gereserveerd van 15 miljoen waar we aanspraak op zouden kunnen maken. Maar het is nu zaak om te kijken of er een realistische businesscase op tafel kan komen en hoe de onderhandelingen met eigenaar Innogy verlopen.”

Forse kritiek vanuit oppositie

Wethouder Wilma Baartmans kreeg zware kritiek te verduren vanuit oppositiepartijen PvdA, VVD en D66. Fractievoorzitter Kees Gommeren van de VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen heil ziet in molens van 150 meter en steunt deze nieuwe optie niet. “Het proces is totaal ontspoord en nu wil de gemeente op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Aan zo’n energiecoöperatie kleven veel te veel risico’s.”
Het college heeft aan de raad geadviseerd om eind deze maand de verklaring van geen bedenkingen te weigeren, om zo de vergunning voor de hoge turbines van Innogy tegen te houden. Maar de PvdA en D66 vinden dat een risicovol verzoek zolang er geen onderbouwd alternatief ligt. “Stop met die naïviteit”, stelde PvdA’er Nadir Baali. “U blijft maar zeggen dat het niet zo’n vaart zal lopen als het gaat om een overname door de provincie, maar u baseert dat nergens op. Dit is populisme zonder bestuurlijk realisme.” Ook bij raadslid Eric van der Spelt (D66) heerste onbegrip. “Waarom oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt? Dit neigt naar onbehoorlijk bestuur. Het college lijkt niet volwassen genoeg om deze beslissingen te kunnen nemen. Als we de normen van 2020 niet halen, wordt de opgave verdubbeld. Dan heeft dit college het voor elkaar gekregen dat we twee keer zoveel werk moeten doen.”

Zij aan zij met de provincie werken

Maar volgens wethouder Baartmans is het juist van belang om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren omdat het plan van Innogy sowieso geen draagvlak heeft. “Intussen werken we zij aan zij met de provincie om een oplossing te vinden. Het wordt pas door hen overgenomen als we echt geen ander plan hebben, en dat is nog niet het geval.”
Volgens de wethouder is de nieuwe variant pas recentelijk ontstaan omdat de provincie in gesprek is gegaan met Innogy. “Nu zijn ze bereid om te gaan schuiven met die molens en dat was eerst onbespreekbaar.”
Coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA gaven aan nieuwsgierig te zijn naar deze nieuwe kans en wachten op verdere uitwerking. “De eerste indruk is dat het mogelijkheden biedt”, aldus Michel Lambers van de Volkspartij.

Op 26 september moet de gemeenteraad het besluit nemen over de aanvraag omgevingsvergunning windpark Karolinapolder.

Foto: Kan Dinteloord ontsnappen aan de komst van de megamolens in de Karolinapolder? Grondeigenaar Innogy is inmiddels bereid om de bestaande molens weg te halen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.