Gemeente in actie tegen invasie van Japanse Duizendknoop

STEENBERGEN – Al eerder waarschuwde raadslid Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) voor het gevaar dat de groei van exoten zoals het Japanse Duizendknoop brengt. Dit is een woekerende plant, die leuk lijkt, maar die schade brengt aan huizen, rioleringen, funderingen en bestratingen. Nu de exoot weer de kop op steekt vroeg Veraart het college om actie. Een voorbeeld van deze plant staat bij het fiets- en wandelpad dat naast restaurant De Watertoren leidt naar de woonwijk Noord-Oost.

Op zijn vragen krijgt het raadslid als antwoord dat de gemeente van mening is dat de Japanse Duizendknoop inderdaad moet worden bestreden. Waar mogelijk gebeurt dit ook. Op de genoemde locatie naast het fiets- en wandelpad is er echter een probleem, er zijn meerdere partijen betrokken. De besmette locatie – watergang en talud – zijn eigendom van waterschap Brabantse Delta. Deze heeft de gemeente al meerdere keren laten weten dat ze op deze locatie niet overgaat tot bestrijding omdat dit geen prioriteit heeft en geen gevaar geeft voor de waterveiligheid.
Gemeente Steenbergen geeft aan dat de plant alleen effectief bestreden kan worden als alle partijen dat op dezelfde manier doen. Wanneer dit niet gebeurt kan de woekeraar slechts worden beheerst. Dit gebeurt nu door te maaien, het aanstippen van de plant in de grasstrook en haag en door een nieuwe manier van bestrijden door middel van elektroshock. Ook gaat de gemeente in gesprek met het waterschap om te bezien hoe er kan worden samengewerkt.
Belangrijk bij dit alles is de waarschuwing aan het publiek om Japanse Duizendknoop dus niet te verspreiden.