Gemeente houdt mini-enquête onder inwoners

STEENBERGEN –Inwoners van Steenbergen kunnen een handje helpen om het centrum van de stad veiliger te maken. Het enige wat zij daarvoor hoeven te doen, is een mini-enquête van de Gemeente Steenbergen in de vullen. De resultaten van het vragenlijstje worden gebruikt om tot een weloverwogen besluit te komen over het instellen van cameratoezicht in de stad.

Vorige maand gaf de gemeenteraad gehoor aan de gezamenlijke oproep van winkeliers en horeca om de mogelijkheden tot cameratoezicht te onderzoeken. Als onderdeel van dit onderzoek, vraagt de gemeente nu aan haar inwoners of zij mee willen werken aan de enquête.

Veel moeite hoeft de deelnemer zich daar niet voor te getroosten. Aan de hand van vijf simpele meerkeuzevragen wil de gemeente bepalen of men zich wel eens onveilig voelt, wanneer en waarom dat dan is. Meer dan een minuut neemt het hele onderzoek niet in beslag.

De belangrijkste informatie om de beslissing te kunnen nemen, moet van de politie komen. Cameratoezicht is namelijk alleen mogelijk als dit nodig is in het belang van de openbare orde en handhaving en moet daarom gebaseerd zijn op een door de politie aangeleverde veiligheidsanalyse. Daarnaast spelen meer subjectieve beoordelingsgronden, zoals de gevoelens van bezoekers van het centrum, een rol. 

De enquête is te vinden op de website van de gemeente (www.gemeente-steenbergen.nl) of https://www.enquetesmaken.com/s/bf5c43e. Op 10 april sluit de termijn van deelname.