Gemeente goed op weg met omgekeerd inzamelen

STEENBERGEN – Inwoners zijn hun afval beter gaan scheiden. Dat blijkt uit de resultaten van één jaar omgekeerd inzamelen die eind 2019 bekend zijn geworden. De gemiddelde hoeveelheid restafval is teruggebracht naar 150 kilogram terwijl de hoeveelheid plastic afval en drankkartons enorm is toegenomen. De inhoud van die oranje containers was goed voor 690 ton: per inwoner een toename van 10,8 naar 27,5 kilo. Daar is de gemeente erg blij mee en wil de inwoners daarvoor complimenteren. De volgende stap is dat inwoners per 1 april ook blikjes bij het plastic afval mogen doen.

Wethouder Wilma Baartmans vertelt dat de verandering wat betreft het recyclen van blik binnenkort gecommuniceerd gaat worden met de inwoners. “We gaan dan echt weer een stapje verder. De stijgende lijn willen we graag vasthouden en streven daarom in 2020 naar 100 kilogram restafval per persoon.”

Kwaliteit plastic afval en nog te veel naar milieustraat

Volgens de gemeente valt er bijvoorbeeld meer winst te behalen op de kwaliteit van het aangeleverde plastic verpakkingsafval en drankkartons. In de praktijk blijkt er nogal wat afval tussen het plastic te zitten wat er niet hoort. Dat kan erin resulteren dat bepaalde vrachten afgekeurd worden vanwege die ‘stoorstoffen’.
Een ander aandachtspunt blijft de hoeveelheid grof restafval wat wordt aangeboden op de milieustraat. Die is slechts gedaald van 53 kg naar 52 kg per inwoner.
Beide zaken zullen komend jaar door de gemeente worden meegenomen in een voorlichtingscampagne richting de burgers.

Afvalscheiding is makkelijker geworden

Het idee van het omgekeerd inzamelen dat in 2018 werd ingevoerd, is dat afvalscheiding wordt gestimuleerd omdat het inwoners makkelijker wordt gemaakt om te recyclen. Plastic verpakkingsafval en drankkartons (PD), groente- fruit- en tuinafval (GFT) en oud papier en karton (OPK) worden zoveel mogelijk aan huis opgehaald. Voor de ongewenste restafvalstroom moeten inwoners meer moeite doen en het zelf wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer. Daar heeft iedere inwoner een pasje voor gekregen, maar inwoners betalen niet per keer dat ze restafval weggooien in de container.

Door: Nicole van de Donk