Gemeente en Woningcorporaties maken afspraken voor 2018

STEENBERGEN – Vanochtend zijn de directies van Stadlander en Woonkwartier, vertegenwoordigers van de twee huurdersverenigingen van deze wooncorporaties en wethouder Lepolder bijeen geweest om de zogeheten jaarschijf te ondertekenen. Hierin staan de afspraken betreffende de huurwoningen in de gemeente Steenbergen.

Het gaat hierbij om concrete afspraken met betrekking tot de sociale huurwoningvoorraad, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze woningen en de kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast de sociaal-maatschappelijke opgaven en de voorgenomen zorg en inzet in kernen, wijken en buurten.

Het kader voor de gemaakte afspraken wordt gevormd door de regionale prestatieafspraken 2017-2020 die zijn gemaakt binnen de Brabantse Wal gemeenten en de gemeente Tholen.