Gemeenschapshuis Welberg in de kerk?

WELBERG – Een particulier die (nog) niet bekend wil worden heeft het plan opgevat om de Corneliuskerk op de Welberg te kopen en het gewezen gebedshuis geschikt te maken voor gebruik door verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Dat blijkt uit een raadsmededeling van B en W over de voortgang van het Centrumplan Welberg, waarover in april een beeldvormende vergadering plaatsvond. In oktober zou een aantal varianten uitgewerkt zijn, maar het college wil hiermee wachten totdat er duidelijkheid bestaat over de mogelijke verkoop van het kerkgebouw.

Daarover neemt het bisdom Breda naar verwachting in december een beslissing. Als de deal niet door zou gaan, zal het volgens burgemeester en wethouders een lastige opgave worden om verenigingen en organisaties alsnog onder te brengen in de Corneliuskerk.

Opties die dan overblijven zijn een verbouwing en eventueel ook uitbreiding van De Vaert, of nieuwbouw van een gemeenschapshuis elders in het centrumgebied, zodat er een dorpsplein gerealiseerd zou kunnen worden op de plaats waar nu De Vaert staat. Andere ideeën die tijdens de inspraakbijeenkomst werden geopperd voor de kerk, waren sloop – met uitzondering van de toren – of het voormalige godshuis geschikt maken voor woningbouw.

Bedoeling van de gemeente is om in december 2016 definitieve keuzes te maken over de toekomstige herinrichting van het Welbergse centrum.