‘Geen zorgen om huishoudelijke hulp’

STEENBERGEN – In tegenstelling tot wat de lokale afdelingen van de PvdA en de SP beweren, is er volgens wethouder Cor van Geel ‘niks gebeurd dat niet door de beugel kan’ bij de (her)indicatie van mensen die huishoudelijke zorg krijgen. De transities in de zorg verlopen in de gemeente Steenbergen sowieso uitstekend, stelt de wethouder. ,,Andere gemeenten komen juist in het West-Brabantse vragen hoe wij het hier zo goed hebben gedaan.’’

Met wij bedoeld Van Geel de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht, die samen zijn opgetrokken bij de overheveling van een groot aantal taken in het zogeheten Sociaal Domein, door de Rijksoverheid naar de lokale overheden, zoals jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Op 1 januari is de huishoudelijke zorg, onderdeel van de Wmo, in verband met deze veranderingen opnieuw aanbesteed. ,,Maar we zijn anderhalf jaar geleden, bij de vorige aanbesteding, al gaan kijken naar manieren om deze zorg te verbeteren,’’ aldus Van Geel. ,,De zorginstanties hebben zelf het voorstel gedaan om niet langer te werken met een bepaald aantal uren, maar met de garantie van het uiteindelijk doel, wat in het geval van de huishoudelijke hulp meestal een schoon huis en schone kleding betekent.''

,,Dat is dus gegarandeerd in de nieuwe werkwijze. De noodzaak van de eerder toegekende zorg wordt niet in twijfel getrokken, maar anders uitgevoerd. De indicaties bleven gelijk, daarom was het niet nodig om eerst zogenoemde keukentafelgesprekken te voeren met de cliënten.’’ PvdA en SP zijn van mening dat de gemeente verzuimd heeft om deze keukentafelgesprekken te houden en nemen dat hoog op, maar hoeven zich volgens wethouder Van Geel dus absoluut geen zorgen te maken over de gang van zaken.

,,Wat nog wel gaat gebeuren is dat de zorgleveranciers uiterlijk voor 15 juni in gesprek gaan met alle cliënten om een akkoord te bereiken over welke prestatie zij verwachten van de hulp in de huishouding. Mocht men daar vervolgens toch ontevreden over zijn, kan er bij de gemeente een klacht worden ingediend en dan gaan wij controleren of de zorgaanbieder z’n werk goed heeft gedaan.’’

PvdA en SP vinden ook nog dat de gemeente onduidelijke informatie heeft verstrekt aan de betrokken inwoners, door geen gegevens te verstrekken over de eigen bijdrage. ,,Dat is dan ook een taak van het CAK, dat de eigen bijdrage int,’’ reageert Van Geel. ,,Wij mogen niet eens navraag doen naar de inkomsten van cliënten; als we dat zouden doen, waren we zelfs strafbaar.’’