“Geen misstanden in besteding van subsidie De Stelle”

DE HEEN – De gemeente heeft geen onrechtmatigheden aangetroffen als het gaat om de subsidieverstrekking aan gemeenschapshuis De Stelle in 2017. Dat staat in een verklaring die naar de raad is verstuurd. Eind vorig jaar ontstond er veel commotie in het dorp toen er naast het bestuur een ‘schaduwbestuur’ ontstond dat uiteindelijk de zaak overnam. Bij het aantreden beweerde het nieuwe bestuur dat het spaargeld van De Stelle, zo’n 55.000 euro, was verdwenen. Alle ophef en vraagtekens waren aanleiding voor de gemeente om de boekhouding over die periode te onderzoeken, maar ze benadrukt dat er puur is gekeken vanuit de rol als subsidieverstrekker. “Alle andere zaken zijn niet aan ons; het hebben van een sluitende begroting is aan het bestuur”, zegt Angelique Harbers namens de gemeente.

De betrokken partijen hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen over de uitkomst van het onderzoek. Het is wellicht het sluitstuk van een roerige periode die veel emoties losmaakte. “We willen als bestuur naar de toekomst kijken, dus als dit nu de conclusie is van de gemeente dan leggen we ons daarbij neer. Als aantredend bestuur hebben wij destijds een accountant naar de boekhouding laten kijken en die adviseerde ons het zo niet over te nemen. Wij hebben het aan de gemeente gegeven met de mededeling dat wij voor 2017 geen verantwoordelijkheid wilden nemen. We hebben nu verder geen behoefte om de bevindingen van de gemeente aan te vechten, want de rust is al een tijd wedergekeerd. Het gaat goed met De Stelle, alle verenigingen zijn weer terug en er staat geld op de rekening. Dat zegt genoeg lijkt mij”, aldus het huidige bestuur.

Christ van der Velden, voorzitter van het voormalige bestuur van De Stelle, wil desgevraagd niet reageren op de uitkomst van het onderzoek. Ook toen eind vorig jaar de storm opstak heeft Steenbergse Courant hem gevraagd om op de aantijgingen te reageren. Hij wenste ook toen geen commentaar te geven. 

Opheldering

De gemeente heeft de voorwaarden onderzocht waaraan De Stelle, net als alle andere gemeenschapshuizen in de kernen, moet hebben voldaan om de subsidie te ontvangen. Alle punten bleken in orde, behalve als het ging om de omzet van het horecagedeelte. “Daar bleek geen 100 procent omzet te zijn behaald, dus op dat punt hebben we om opheldering gevraagd. Volgens het voormalige bestuur is er teveel ingekocht en is dat negatieve saldo ontstaan omdat bepaalde activiteiten minder bezoekers hebben getrokken. Na deze uitleg en ons verdere onderzoek hebben we kunnen concluderen dat de subsidie van 11.675 euro voor De Stelle voor 2017 vastgesteld kan worden”, aldus Harbers. 

Lering getrokken

Daarmee is voor de gemeente de kous af als het gaat om deze kwestie, maar ze heeft wel lering getrokken uit het hele gebeuren. “We vinden het belangrijk om situaties zoals bij De Stelle in de toekomst te voorkomen. Gemeenschapshuizen hebben een belangrijke functie en dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Vandaar dat de subsidieovereenkomsten worden geactualiseerd zodat duidelijk is wie welke rol heeft. Ook zullen we intensiever contact zoeken met de besturen.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl