‘Geen goede plek in Steenbergen voor Brabantse Waldag’

STEENBERGEN – Het ontbreekt de gemeente Steenbergen aan een goede locatie om de Brabantse Waldag te kunnen houden. Dat stellen burgemeester en wethouders althans, in antwoord op vragen van de CDA-fractie, die het als een gemiste kans ziet dat de Brabantse Waldag dit jaar niet terugkeert in Steenbergen, zoals in het verleden was afgesproken.

In plaats daarvan hebben de Brabantse Wal-gemeenten er – in overleg met de ondernemersvereniging Toerisme en Recreatie Brabantse Wal – voor gekozen het evenement niet meer per toerbeurt op poten te zetten, maar de komende jaren steeds op een vaste plek te laten plaatsvinden.

De eerstvolgende editie is volgende week zondag, 31 mei. De activiteiten van de Brabantse Waldag worden dan, evenals vorig jaar, gehouden bij bezoekerscentrum de Kraaijenberg, Hoeve Hildernisse en landgoed Mattemburgh, gelegen aan de zuidrand van Bergen op Zoom.

In 2011 voltrok de promotiedag zich in De Heen en rond het Benedensas. Dat kostte de gemeente toen een kleine 50.000 euro aan extra personele inzet, zo laten B en W weten. Het college stelt dat een succesvolle organisatie van het evenement een goede locatie vereist op het gebied van aantrekkelijkheid, voldoende plaats voor deelnemers, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, alsook veel voorbereidingstijd en een toereikend budget.

‘De organisatie van de Brabantse Waldag in Steenbergen in 2011 heeft ons geleerd dat Steenbergen geen specifieke locatie heeft waar alle activiteiten tegelijkertijd en bij elkaar kunnen plaatsvinden’, aldus B en W, volgens wie het te veel werk en geld kost om dit probleem te tackelen. In de toekomst willen zij dit eventueel nog wel eens opnieuw bekijken.