Geen dorpsmolen: College stelt Gewoon Lokaal! teleur

STEENBERGEN – De fractie van Gewoon Lokaal! is teleurgesteld in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen. In februari 2016 werd op initiatief van de partij een motie aangenomen die het college de opdracht gaf een ‘dorpsmolen’ te realiseren. Ook moest er een onderzoek komen naar andere duurzame energievormen waarin de inwoners van de gemeente meengenomen zouden worden. Het college laat nu weten met de opschaling van vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord en de nog op te stellen visie Energie en Ruimte aan de opdracht voldaan te hebben. Gewoon Lokaal! denkt daar echter heel anders over.

Fractievoorzitter Wilma Baartmans heeft het verhaal van het college met groeiende verbazing gelezen. “Een behoorlijke teleurstelling,” reageert zij. “Ruim een jaar hebben we op een antwoord moeten wachten en dan krijgen we dit.”

Geen nieuws

Volgens haar is de raadsmededeling op geen enkele wijze een voldoende afhandeling van de motie. “De opschaling van de turbines aan het Karolinapolder was twee raadsperiode geleden al aan de orde. Dat is dus geen nieuws.”

De gedachte achter de dorpsmolen was om de opbrengst van de opgewekte windenergie ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Het mes zou daarmee aan twee kanten snijden: het bevorderen van de leefbaarheid en het vergroten van het draagvlak voor het opwekken van duurzame energie.

Visie-moe

Ook van de nog op te stellen visie Energie en Ruimte raakt Gewoon Lokaal! niet onder de indruk. “We worden een beetje moe van al die visies,” aldus Baartmans. “En als wij als politici dat al worden, dan kunnen we ons levendig voorstellen hoe de inwoners daar over denken. Stop maar eens met al die visies en ga gewoon wat doen. Ga maar eens écht van binnen naar buiten.”

In de aanstaande editie van Steenbergse Courant wordt de mening van fractievoorzitter Wilma Baartmans verder toegelicht.