Geen compensatie voor verhoging afvalstoffenheffing

STEENBERGEN – De Steenbergse huishoudens die dit jaar werden geconfronteerd met een verhoging van 40 procent op hun afvalstoffenheffing, zullen daar geen compensatie voor ontvangen. Dat heeft het college van B&W in een mededeling laten weten. Het is niet mogelijk om een dergelijke aanpassing te doen gedurende het belastingjaar, zo valt te lezen. Voor 2020 kunnen inwoners een verhoging van 30 euro op hun aanslagbiljet verwachten, zo liet wethouder Koos Krook al eerder weten. Voor deze stijging wordt nog wel bekeken welke mogelijkheden er zijn. “Al kunnen we het niet mooier maken dan het is”, aldus Krook.

Toen de keuze werd gemaakt om over te gaan tot ondergronds inzamelen van afval, was het noodzakelijk om de berekeningswijze te herzien. Bepaald werd dat de omvang van het huishouden de hoogte bepaalt van de afvalstoffenheffing. Na de oplegging van de aanslag bleek dat 2.747 huishoudens geconfronteerd werden met een tariefsverhoging van 102 euro. Dat leverde talloze verontwaardigde reacties van inwoners op. De gemeenteraad droeg het college op om te onderzoeken of het mogelijk is de berekening te herzien. Dat blijkt dus nu niet mogelijk. Wel loopt er een onderzoek naar de hoogte van alle gemeentelijke heffingen in de gemeente Steenbergen. Resultaten daarvan worden in het najaar verwacht.

Van vestzak naar broekzak

Voor de PvdA en D66 is de maat vol als het gaat om de lastenstijging voor de inwoners en daarom dienden zij donderdagavond een motie in. Daarin vroegen ze het college om de stijging van de afvalstoffenheffing die voor volgend jaar op de planning staat, te schrappen. “We vragen u om de onrust weg te nemen die onder de inwoners leeft. Er komen ontzettend veel negatieve reacties binnen”, stelde Nadir Baali (PvdA). Volgens D66 gaat op deze manier de motivatie voor het omgekeerd inzamelen “met een noodgang achteruit”. 

In een reactie zei wethouder Krook dat het bevriezen van de afvalstoffenheffing een kwestie ‘van vestzak naar broekzak’ wordt. “Het zal linksom of rechtsom betaald moeten worden om het kostendekkend te houden. Dat zou dan kunnen betekenen dat de OZB verhoogd moet worden wat ook niemand wil.”

Voor Sinterklaas spelen

De andere partijen in de gemeenteraad steunden de motie niet. Volgens het CDA hoort dit onderwerp bij de behandeling van de perspectiefnota volgende week. De Volkspartij en VVD willen het onderzoek naar alle gemeentelijke heffingen afwachten. Ook Gewoon Lokaal! wil dat, en ging een stap verder door te stellen dat PvdA en D66 met deze motie loze verwachtingen scheppen. “Als we de stijgende kosten niet doorberekenen, slaan we een gat in onze eigen begroting. U komt niet met een alternatief, dus dan lijkt het vooral op kop in het zand steken en voor Sinterklaas spelen”, aldus fractievoorzitter Maurice Remery. 

Maar volgens Nadir Baali (PvdA) is het een kwestie van lef tonen. “Geld wat in de algemene reserves wordt gestopt, kan hiervoor worden gebruikt. Maar het gaat hier op dit moment niet om berekeningen, maar om een signaal af te geven aan de inwoners. Het is teleurstellend dat die intentie er blijkbaar niet is.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl