Geen camera’s op de Markt in Steenbergen

STEENBERGEN – De gemeente, politie en de horeca zijn het erover eens: er is geen reden tot cameratoezicht in het centrum van Steenbergen. Want hoewel de noodzaak er nog niet zo lang geleden zeker wel was, zijn sindsdien rust en orde teruggekeerd in het uitgaansgebied. Intensievere samenwerking tussen de partijen en regelmatige surveillance gedurende de uitgaansavonden hebben hier een positieve bijdrage aan geleverd.

Het is het antwoord dat het college geeft op vragen van de fractie van Steenbergen Anders en een aangehouden motie van het CDA tijdens de behandeling van de perspectiefnota eerder deze maand.

Maar niet alleen de betere overlegstructuren en de horecasurveillance hebben hieraan bijgedragen. Ook is het aantal bezoekers aanzienlijk teruggelopen, net als in andere plaatsen het geval is.

Alles bij elkaar voldoende reden voor de politie om tegen de plaatsing van vaste camera’s te adviseren. Wel zet de sterke arm der wet mobiele camera’s in om specifieke problemen aan te pakken. Een voorbeeld daarvan zijn de ‘Loop en Sloop’-routes die gebruikt worden door jongeren die na een avondje stappen terug naar huis gaan. Regelmatig vallen straatmeubilair en persoonlijke eigendommen ten prooi aan vandalen; een reden om een mobiele camera in te zetten.

Volgens het college is uitgaan in Steenbergen “veilig en is het in de weekenden over het algemeen heel gezellig in en om de horeca.”

Burgemeester en wethouders zijn voorts van mening dat cameratoezicht het gevoel van veiligheid juist niet ten goede komt en geen bijdrage levert aan een prettig uitgaans- of winkelklimaat. Ook de kosten spelen een rol. De investering die ervoor nodig is kan al snel tot 125.000 euro oplopen.