Geen AZC, wel meer statushouders

STEENBERGEN – De raad heeft vanavond besloten af te zien van de opvang van vluchtelingen. Het voorstel van B en W om bij het COA ruimte aan te bieden voor twee- tot driehonderd asielzoekers, kreeg onvoldoende politieke bijval. In plaats daarvan wil een meerderheid van de partijen wel bekijken of er 100 extra statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, gehuisvest kunnen worden. Volgens de tegenstanders levert dat alsnog een ‘mini AZC’ op.

Zij toonden zich dan ook teleurgesteld over de uitkomst van het debat. De tijdelijke huisvesting van statushouders zou voor een periode van maximaal een half jaar zijn, maar deze speciaal ingestelde regeling om doorstroming vanuit de bestaande AZC’s te bevorderen houdt ook in dat er elk half jaar weer honderd nieuwe mensen bij komen. Na hun tijdelijke verblijf, moet de statushouders een permanente (sociale huur)woning worden aangeboden, in Steenbergen of een andere gemeente, afhankelijk van de huisvestingsverplichting waaraan alle gemeenten in Nederland moeten voldoen.

Het collegevoorstel kreeg uiteindelijk alleen steun van de PvdA, die echter eieren voor haar geld koos en onder het motto ‘beter iets dan niets’ meestemde met het tegenvoorstel van de VVD, dat door alle fracties werd gesteund. Alleen raadslid Bart Suijkerbuijk – tegenstander van elke opvang van asielzoekers op gemeentelijk niveau – was tegen.   

Voorwaarde in het amendement van de VVD is overigens wel dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers eerst een verzoek zal moeten doen aan de gemeente, voordat Steenbergen daadwerkelijk inzet op de tijdelijke opvang van 100 extra statushouders. Als het zover komt, wil de raad voornamelijk gezinnen onderdak bieden en de betrokkenen evenredig verdelen over de verschillende kernen, om de integratie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Op Suijkerbuijk en D66 na ging de raad tevens akkoord met een motie van de PvdA, die aandringt op realisatie van honderd nieuwe sociale huurwoningen in onze gemeente, zowel ten bate van statushouders als eigen inwoners, die in de huidige omstandigheden vaak lang op de toewijzing van een sociale huurwoning moeten wachten. Wethouder Petra Lepolder zei te verwachten dat het binnen een jaar mogelijk kan zijn om, in samenwerking met woningcorporaties, tot de nieuwbouw van extra sociale huurwoningen te komen.