Gedwongen ontslagen bij Woningstichting Dinteloord

DINTELOORD – Woningstichting Dinteloord (WSD) ziet zich door de huidige economische situatie, de marktontwikkelingen en de overheidsplannen genoodzaakt om haar personele organisatie in te krimpen.

De corporatie telt momenteel tien medewerkers, die samen 8,4 zogeheten formatieplaatsen (fte) invullen. Het aantal fte wordt teruggebracht tot 6,7. Hierdoor krijgen twee personeelsleden gedwongen hun ontslag. Een efficiencyslag was eerder al gemaakt en natuurlijke afvloeiing van werknemers levert niet het directe resultaat op dat de woningstichting nodig heeft.

WSD-directeur Noud Smulders betreurt het dat de landelijke overheid een grote financiële bijdrage eist van zowel woningbouwcorporaties als huurders, om het tekort op de rijksbegroting te dichten. ,,Jammer is dat in het woonakkoord niet gekozen is voor een investeringsprogramma, als motor om de vastgelopen bouw vlot te trekken.’’

Zodoende ziet WSD steeds minder mogelijkheden om nieuwbouwprojecten, zoals de ontwikkeling van Dinteloord Noord-Oost en de vroegere sportvelden in Dinteloord, van de grond te tillen. Corporaties zullen zich volgens Smulders in toenemende mate moeten beperken tot het beheer van hun bestaande woningvoorraad.