Fusiecorporatie gaat Woonkwartier heten

DINTELOORD – Woonkwartier, zo gaat de ‘nieuwe’ corporatie heten die voortkomt uit de fusie tussen Woningstichting Dinteloord (WSD) Bernardus Wonen en Brabantse Waard.  

Het fusieproces verloopt voorspoedig, zo laten de drie organisaties weten. Bedoeling is dat zij vanaf halverwege volgend jaar officieel als Woonkwartier naar buiten kunnen gaan treden.

De betrokken gemeenten en huurderorganisaties hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan de samenwerking, met deze belanghebbenden zijn ook al concrete afspraken gemaakt over onderwerpen zoals betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Voordat de fusie definitief een feit is, moet ook de minister van Volkshuisvesting hiermee nog instemmen.

Woonkwartier heeft zichzelf ten doel gesteld een eigentijdse woningcorporatie te zijn die actief aanwezig is in alle achttien (dorps)kernen in haar werkgebied, die weet wat er in deze kernen en ook op wijkniveau leeft; die zich inzet voor voldoende goede, veilige, betaalbare woningen voor haar sociale doelgroep; die verbinding zoekt met huurders, inwoners, lokale gemeenschappen en maatschappelijke partners, om samen te werken aan vitale en leefbare wijken en (dorps)kernen; die het huurders mogelijk maakt om meer zaken online te regelen, maar daarnaast ook persoonlijk en telefonisch goed bereikbaar blijft.