Fusie woningcorporaties officieel bekrachtigd

DINTELOORD – De fusie tussen Woningstichting Dinteloord, Bernardus Wonen en Brabantse Waard is officieel een feit. Vanaf vandaag gaan de drie organisaties, onder leiding van Ruud van den Boom als directeur-bestuurder, verder als Woonkwartier.

Naar verwachting wordt echter pas vanaf medio mei onder deze nieuwe naam naar buiten getreden, tot die tijd wordt er achter de schermen nog druk gewerkt om de corporaties daadwerkelijk samen te laten smelten.

WSD, Bernardus Wonen en Brabantse Waard kondigden een jaar geleden aan dat zij van plan waren om hun krachten te bundelen. Het fusieproces, waarin de betrokken huurdersbelangenverenigingen, gemeenten en minister Blok (Wonen) een belangrijke rol speelden, verliep vervolgens voorspoedig. Zodoende konden de verantwoordelijke bestuurders en voorzitters van de Raden van Commissarissen gisteravond hun handtekeningen plaatsen onder het definitieve fusiebesluit.

Woonkwartier is een middelgrote woningcorporatie met zo’n 9000 woningen in 18 dorpskernen binnen de gemeenten Steenbergen, Halderberge en Moerdijk, die zich niet alleen wil richten op het zorgdragen voor voldoende goede, veilige en betaalbare huurwoningen, maar zich ook actief zal inzetten voor de vitaliteit en de leefbaarheid in de dorpskernen. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking en de verbinding gezocht met huurders, inwoners, lokale gemeenschappen en maatschappelijke partners.