Fundering voor ’t Bataljon de grond in geboord

WELBERG – Met het boren van de funderingspalen is deze week een begin gemaakt met de bouw van de elf woningen van ’t Bataljon op de Welberg. Het geplande, feestelijke moment met eigenaren, wethouder en projectontwikkelaar Zwaluwe Bouw werd vanwege de corona-maatregelen afgelast. Bij wijze van alternatief krijgt iedere betrokkene vandaag een feestelijke video in de mailbox.

Hoewel veel sectoren problemen ondervinden door de pandemie, geldt dit volgens projectontwikkelaar Regina Freijee van Zwaluwe Bouw niet voor de bouwsector. “Uiteraard nemen we de RIVM-richtlijnen in acht, maar daarbinnen kunnen alle werkzaamheden gewoon doorgang vinden.”

Lokaal gebeuren

Zodoende werd, geheel op schema, deze week begonnen met de bouw van de elf woningen op het voormalige voetbalveld. Alle huizen zijn inmiddels verkocht kan Freijee verheugd melden: “Bijna allemaal aan mensen die nu ook al op de Welberg of in Steenbergen wonen, dus het is echt een lokaal gebeuren.”

Piet Snoeijersstraat

Zij wonen binnenkort met elkaar in de straat die genoemd wordt naar oud-plaatsgenoot Piet Snoeijers. Op 4 november 1944 hielp deze 18-jarige jongeman de Canadese bevrijders door hen langs Duitse stellingen richting het dorp Welberg te leiden. Tijdens deze vrijwillige verkenningsactie werd Snoeijers getroffen en overleed niet veel later. Snoeijers’ graf, betaald door de gemeenschap van Welberg, is nog altijd te bezoeken op de katholieke begraafplaats, pal naast de straat die binnenkort officieel zijn naam draagt.

Granaten

De verbintenis met de oorlogsjaren is tevens de reden dat Zwaluwe Bouw het project ‘t Bataljon noemde als verwijzing naar het Algonquin Regiment en het South Alberta Light Horse Regiment die de bevrijding van Welberg leidden. Begin 2018 tijdens het explosievenonderzoek ter voorbereiding op de bouw werd het oorlogsverleden van de Welberg duidelijk zichtbaar. Diverse granaten en de nodige munitie kwamen toen boven de grond en werden door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) afgevoerd.

Klaproosschildje

Om de band met de Tweede Wereldoorlog te benadrukken zal naast de deur van iedere nieuwe woning aan de Piet Snoeijersstraat het welbekende klaproosschildje gemonteerd worden. De schildjes vormen tezamen een lint van klaprozen. “Daarmee gedenken we hen die hier vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, vieren we de vrijheid en geven haar door,” zo luidt de gedachte achter het Lint van Klaprozen, een initiatief van de Dorpsraad Welberg.

Vrije verkoop

Aan de overzijde van het bouwproject van Zwaluwe Bouw, realiseert Bouwgroep Schrijver een achttal levensloopbestendige woningen al loopt die verkoop minder voorspoedig dan de eengezinswoningen van Zwaluwe Bouw. Ook is er nog een viertal kavels in de vrije verkoop waarvan er één in optie staat.
Wanneer de bouw volgens planning verloopt zal ’t Bataljon voor de kerstdagen gereed zijn.

Door: Dasja Abresch