Fraude bij ISD snel opgespoord

STEENBERGEN – De ISD Brabantse Wal, de gezamenlijke Sociale Dienst van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht, heeft aangifte gedaan van fraude door een ingehuurde medewerker. Het gaat hierbij om een bedrag van zo’n 100.000 euro.

De eigen controlesystemen van de ISD brachten de fraude aan het licht. Er is vervolgens meteen aangifte gedaan en de medewerker in kwestie is met de feiten gecontronteerd, waarna hij zich zelf heeft gemeld bij de politie. Politie en justitie doen nu verder onderzoek.

Zowel de drie betrokken gemeenten als het personeel, bestuur en de ondernemingsraad van de ISD zijn op de hoogte gesteld van de situatie. Bestuursvoorzitter Arjan van der Weegen, wethouder sociale zaken van Bergen op Zoom, zegt namens de drie gemeenten opgelucht te zijn over het feit dat de fraude snel aan het licht gekomen is, waaruit blijkt dat de richtlijnen en protocollen voor dergelijke zaken goed functioneren.

Wethouder Cors Zijlmans van de gemeente Steenbergen onderschrijft deze conclusie, waarbij hij opmerkt dat de omvang van de ISD – dankzij de nauwe samenwerking – de Brabantse Wal-gemeenten in staat stelt om goede controlesystemen in te zetten, waardoor fraude direct kan worden opgespoord.

De geleden schade is bovendien afdoende verzekerd.

Over de identiteit van de fraudeur zijn geen nadere gegevens bekend gemaakt.