Fotoclub Steenbergen 38

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Helpppp – Cor Kornips

Deze foto heeft als titel ‘Helpppp’ en is gemaakt in 2010. Wat ik wilde weergeven is de nachtmerrie van de hoeveelheid werk die men kan aantreffen bij een woning om deze in te richten zodat hij weer leefbaar is.

Ook dit beeld is gemanipuleerd, de foto is samengesteld uit meerdere beelden die ik onafhankelijk van elkaar heb gemaakt en samengevoegd tot een. De foto van het meisje is gemaakt tijdens een clubavond modelfotografie.

Met deze zwart/wit foto heb ik de tweede prijs gewonnen tijdens de 26ste Noord-Zuid Fotoconfrontatie ‘Benevise 2010’ in de categorie Monochrome. Benevisie is een jaarlijkse fotowedstrijd tussen vrijetijds fotografen uit westelijk Noord-Brabant en Zeeland enerzijds en uit Antwerpen en omgeving en de Kempen anderzijds.
Ook was deze foto te zien tijdens de expositie van Fotoclub Steenbergen in 2010.
Mijn werk is ook te bewonderen op: www.kornips.eu