Fotoclub Steenbergen 36

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Schuim der natie – Jan Noorlander

Omdat wij nogal eens in Zeeland overnachten, heb ik de kans om ’s morgens voor dag en dauw te wandelen langs het strand. Af en toe, als het gewaaid heeft, drijft er ’n soort schuim in de branding, dat nog het meest lijkt op zeepsop.

In Domburg werd naar aanleiding van de jaarlijkse schildersweek voor het eerst een fotowedstrijd uitgeschreven. Ik heb deze foto speciaal voor die wedstrijd gemaakt. Liggend op een vuilniszak. De vorm van het schuim wordt herhaald in de lucht, door de wolken.

Deze foto is tweede geworden in de genoemde wedstrijd. Het nadeel van vaak langs het strand wandelen is, dat ik inmiddels misschien wel een paar duizend foto’s heb van het strand en de duinen. Het licht, het water en het zand zijn elke keer anders, maar wel altijd boeiend. Dit werd vroeger al gezien door beroemde schilders als Jan Toorop en Piet Mondriaan, die vanwege het ‘magische licht’ steeds weer terug keerden naar Domburg.