Fotoclub Steenbergen 31

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Henny Lepolder

Een ornament (Amsterdamse School) weerspiegeld in een scooterspiegel.

Waterdruppels liggen/hangen aan de spiegel, de druppels worden niet scherp afgebeeld daar de scherpte op het ornament ligt, dat zich op ongeveer 1 meter van de spiegel bevond.