Fotoclub Steenbergen 30

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Amish-people – Ed Kil

De foto is gemaakt in Yellowstone National Park in de Verenigde Staten in 2011. Het is een geaccepteerde foto op Benevisie en scoorde hoog op de clubtentoonstelling.

De mensen van the Amish, een streng religieuze sekte in de Verenigde Staten, staan te kijken naar de uitbarsting van geiser ‘Old Faithful’ in Yellowstone.

Veel interessanter dan de stoomwolken van de geiser, vond ik de oorspronkelijke dracht en kleuren van de kleding die al sinds de 18de eeuw door Amish-people wordt gedragen. Zij leven vrijwel zonder moderne middelen zoals auto’s en elektriciteit. Hun vervoer bestaat uit paardenkoetsjes. Ze bezitten vrijwel niets, zijn vreselijk aardig, geweldloos, zullen je altijd helpen, maar alles gebeurt binnen strenge tradities.

Het is een erg kwetsbare groep in de VS. Ik heb heel veel respect voor ze en zou eigenlijk best een tijdje tussen hen willen wonen en leven. En fotograferen natuurlijk.