Fotoclub Steenbergen 3

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Henny Lepolder

Een doorgesneden appel, een eenvoudig beeld, dagelijks te zien.

Echter door dicht op de appel te “kruipen” ontstaat er een zekere bevreemding, kleuren en vormen komen nu in een ander daglicht te staan.

Er is sprake van een doorsnede, de andere helft vormt min of meer een spiegeling met de afbeelding.