Fotoclub Steenbergen 16

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Halsters Laag – Ed Kil

Deze foto van het Halsters Laag kreeg de tweede prijs van het publiek op de clubexpositie in 2011 en heeft in 2012 op Benevisie gehangen. Hij is gemaakt in het kader van de wandelgids over de Brabantse Wal en het naslagwerk ‘Ontdek de Brabantse Wal’.

Je hoeft niet ver van huis te gaan om mooie foto’s te maken. De bomen staan er nog steeds en zijn elke dag te zien langs de A4, richting Bergen op Zoom. Maar vanuit het natte gebied van het Laag en tegen de avond komen ze veel beter tot hun recht.