Forse toename digitale bezoekers West-Brabants Archief

REGIO – Tijdens deze coronaperiode is het aantal mensen dat het digitaal beschikbare West-Brabants Archief bezoekt fors gestegen. In de afgelopen maanden ging het bezoekers aantal van 19.000 naar 30.000. Vooral diensten als het kosteloos opvragen van bouwdossiers en het laten digitaliseren van archiefstukken winnen steeds meer aan populariteit.

Bezoekers van het digitale archief bezoeken dit ook voor stamboomonderzoek, de foto’s van de beeldbank en het raadplegen van diverse online beschikbare archieven. Ook het e-mail verkeer van en naar de ‘studiezaal’ van het West-Brabants Archief nam een vlucht. “Op deze manier kunnen mensen algemene of bijkomende vragen stellen over de dienstverlening van het archief”, aldus directeur Wim Reijnders.
Het West-Brabants archief is gratis te raadplegen via www.westbrabantsarchief.nl.